ร้านนายอินทร์ ร่วมกับ กสทช.

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

ตั้งแต่วันนี้-20 พฤษภาคม 2560 ได้ที่ร้านนายอินทร์ สาขาที่ร่วมกิจกรรม

**ยกเว้น สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น B**