สัปดาห์หนังสือ นครราชสีมา ครั้งที่ 2
ณ Sky Hall ชั้น 6 ห้างสรรพสินค้า คลังพลาซ่า จอมสุรางค์
วันที 26 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2560

โปรโมชั่น

+  หนังสือลด 15%    หนังสือในเครืออมรินทร์ และ สำนักพิมพ์ที่ร่วมรายการ

+  หนังสือในเครืออมรินทร์   4  เล่ม ลด 20 %

+  Shock Sale ลด 50% - 70% ระบุปก  ( หนังสือในเครืออมรินทร์ที่ร่วมรายการ )