กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (ฉบับสมบูรณ์)

“กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ฉบับสมบูรณ์” ที่อยู่ในมือท่านนี้มีพัฒนาการมาเป็นเวลาหลายปี ก่อนหน้านี้ได้พิมพ์ในรูปแบบอื่นมาแล้วถึงสี่ครั้ง มาครั้งนี้ได้เพิ่มเติมปรับปรุงขนานใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เพิ่มเติมคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญเข้าไปจำนวนมากจนเป็นปัจจุบัน รับประกันได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ทำงาน ผู้เตรียมสอบ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา นักกฎหมาย ทนายความ และผู้สร้างสรรค์งานทั้งหลายอย่างแน่นอน ตำรากฎหมายมีหลายรูปแบบ ที่เห็นส่วนใหญ่ก็คือการนำคำพิพากษาฎีกามาให้อ่านกัน ซึ่งสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษา หรือผู้สร้างสรรค์งานที่มิใช่นักกฎหมายอาจจะเข้าใจยากจนชวนให้งุนงง ถึงกับไม่อยากอ่านหน้าต่อไปก็มี ผมตระหนักถึงปัญหานี้จึงได้ทำบทคัดย่อและอธิบายส่วนสำคัญๆ ที่เป็นประเด็นถกเถียง และได้สรุปไว้เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจในทุกๆ ระดับความรู้ของท่านทั้งหลาย หนังสือเล่มนี้จำเป็นสำหรับทุกคน ทั้งนักศึกษากฎหมาย ทนายความและนักกฎหมายภาคส่วนอื่นๆ และผู้สร้างสรรค์งานรูปแบบต่างๆ ตลอดถึงบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในวงการกฎหมาย เพราะนี่คือ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา คำว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา” คือ อะไรก็ได้ที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น อาจจะเป็นงานเขียน งานประพันธ์ บทเพลง นวนิยาย วัตถุ สิ่งของ สูตรความลับ หรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ สิ่งเหล่านี้มีคุณค่าในเชิงพาณิชย์ สามารถแปลงมูลค่าเป็นเงิน ใครที่เห็นความสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ย่อมสามารถหาประโยชน์จากงานสร้างสรรค์ได้หลายรูปแบบ โดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมืออันชอบธรรมในการปกป้องสิทธิของตน ท่านไม่จำเป็นต้องศึกษาตำราเล่มนี้ตามลำดับตั้งแต่ต้นจนจบ แต่สามารถเปิดอ่านเฉพาะหัวข้อหรือศึกษาเฉพาะส่วนที่สนใจ แล้วท่านจะพบว่านี่เป็นกฎหมายที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาศิลปะวิทยาการหรือส่งเสริมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของประเทศ หรือบางทีอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านเริ่มคิดค้นสิ่งประดิษฐ์หรือสร้างสรรค์งานวรรณกรรมบันลือโลกก็เป็นได้

จำนวน :

1

400.00 บาท

380.00 บาท

"คุณประหยัดไป 20.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 15 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (ฉบับสมบูรณ์)


รายละเอียด : กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (ฉบับสมบูรณ์)

“กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ฉบับสมบูรณ์” ที่อยู่ในมือท่านนี้มีพัฒนาการมาเป็นเวลาหลายปี ก่อนหน้านี้ได้พิมพ์ในรูปแบบอื่นมาแล้วถึงสี่ครั้ง มาครั้งนี้ได้เพิ่มเติมปรับปรุงขนานใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เพิ่มเติมคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญเข้าไปจำนวนมากจนเป็นปัจจุบัน รับประกันได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ทำงาน ผู้เตรียมสอบ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา นักกฎหมาย ทนายความ และผู้สร้างสรรค์งานทั้งหลายอย่างแน่นอน ตำรากฎหมายมีหลายรูปแบบ ที่เห็นส่วนใหญ่ก็คือการนำคำพิพากษาฎีกามาให้อ่านกัน ซึ่งสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษา หรือผู้สร้างสรรค์งานที่มิใช่นักกฎหมายอาจจะเข้าใจยากจนชวนให้งุนงง ถึงกับไม่อยากอ่านหน้าต่อไปก็มี ผมตระหนักถึงปัญหานี้จึงได้ทำบทคัดย่อและอธิบายส่วนสำคัญๆ ที่เป็นประเด็นถกเถียง และได้สรุปไว้เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจในทุกๆ ระดับความรู้ของท่านทั้งหลาย หนังสือเล่มนี้จำเป็นสำหรับทุกคน ทั้งนักศึกษากฎหมาย ทนายความและนักกฎหมายภาคส่วนอื่นๆ และผู้สร้างสรรค์งานรูปแบบต่างๆ ตลอดถึงบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในวงการกฎหมาย เพราะนี่คือ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา คำว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา” คือ อะไรก็ได้ที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น อาจจะเป็นงานเขียน งานประพันธ์ บทเพลง นวนิยาย วัตถุ สิ่งของ สูตรความลับ หรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ สิ่งเหล่านี้มีคุณค่าในเชิงพาณิชย์ สามารถแปลงมูลค่าเป็นเงิน ใครที่เห็นความสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ย่อมสามารถหาประโยชน์จากงานสร้างสรรค์ได้หลายรูปแบบ โดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมืออันชอบธรรมในการปกป้องสิทธิของตน ท่านไม่จำเป็นต้องศึกษาตำราเล่มนี้ตามลำดับตั้งแต่ต้นจนจบ แต่สามารถเปิดอ่านเฉพาะหัวข้อหรือศึกษาเฉพาะส่วนที่สนใจ แล้วท่านจะพบว่านี่เป็นกฎหมายที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาศิลปะวิทยาการหรือส่งเสริมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของประเทศ หรือบางทีอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านเริ่มคิดค้นสิ่งประดิษฐ์หรือสร้างสรรค์งานวรรณกรรมบันลือโลกก็เป็นได้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (ฉบับสมบูรณ์) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว