คู่มือวิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 อ.สมพงศ์ (แกนกลาง 2551)

คู่มือวิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 เล่มนี้

ประกอบด้วย
- สรุปเนื้อหาตรงตามบอเรียนตรงตามหลักสูตรแกนกลาง
   การศึกษาขั้นพท้นฐาน พุทธศักราช 2551
- คำำถาม-คำตอบท้ายบท เพื่อเสริมความเข้าใจในเนื้อหา
- เฉลยคำถามท้ายบทเรียนอย่างละเอียด
- แบบทดสอบเข้มประจำบทพร้อมเฉลย
เหมาะสำหรับ
- ใช้เตรียมสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
   ใช้เสริมความรู้ให้แม่นยำ เพื่อเตรียมสอบเข้าเรียนต่อ
   ในระดับชั้น ม.4

จำนวน :

1

 • 1

78.00 บาท

74.10 บาท

"คุณประหยัดไป 3.90 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 2 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือวิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 อ.สมพงศ์ (แกนกลาง 2551)


รายละเอียด : คู่มือวิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 อ.สมพงศ์ (แกนกลาง 2551)

คู่มือวิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 เล่มนี้

ประกอบด้วย
- สรุปเนื้อหาตรงตามบอเรียนตรงตามหลักสูตรแกนกลาง
   การศึกษาขั้นพท้นฐาน พุทธศักราช 2551
- คำำถาม-คำตอบท้ายบท เพื่อเสริมความเข้าใจในเนื้อหา
- เฉลยคำถามท้ายบทเรียนอย่างละเอียด
- แบบทดสอบเข้มประจำบทพร้อมเฉลย
เหมาะสำหรับ
- ใช้เตรียมสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
   ใช้เสริมความรู้ให้แม่นยำ เพื่อเตรียมสอบเข้าเรียนต่อ
   ในระดับชั้น ม.4

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : คู่มือวิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 อ.สมพงศ์ (แกนกลาง 2551)