ศาสตร์แห่งวรรณคดี คือ ตรีศิลป์ ทฤษฎี สุนทรียะ สังคม

นอกจากจะเป็นคนที่รักวิชาการแล้ว อาจารย์ตรีศิลป์ยังมีวิสัยทัศน์ที่จะ
ปลูกฝังให้นิสิตไทยได้เรียนในสาชาวิชาการดังกล่าวจนถึงระดับปริญญาเอก
อาจารย์เป็นหัวหอกสำคัญที่ทำให้ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบเติบโตจาก
การเป็นเพียงแค่หน่วยวิชาในตอนแรก ในเวลาต่อมา อาจารย์ยังได้ผลักดัน
ให้นิสิตได้เรียนนวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบจนถึงระดับปริญญาเอก
การเกิดขึ้นของศูนย์วรรณคดีศึกษา คณะอักษรศาสตร์ ซึ่งกำกับดูแลหลักสูตร
อักษรศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาชาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบจะ
เป็นไปไม่ได้หากขาดอาจารย์ตรีศิลป์

จำนวน :

1

250.00 บาท

237.50 บาท

"คุณประหยัดไป 12.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : ศาสตร์แห่งวรรณคดี คือ ตรีศิลป์ ทฤษฎี สุนทรียะ สังคม


รายละเอียด : ศาสตร์แห่งวรรณคดี คือ ตรีศิลป์ ทฤษฎี สุนทรียะ สังคม

นอกจากจะเป็นคนที่รักวิชาการแล้ว อาจารย์ตรีศิลป์ยังมีวิสัยทัศน์ที่จะ
ปลูกฝังให้นิสิตไทยได้เรียนในสาชาวิชาการดังกล่าวจนถึงระดับปริญญาเอก
อาจารย์เป็นหัวหอกสำคัญที่ทำให้ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบเติบโตจาก
การเป็นเพียงแค่หน่วยวิชาในตอนแรก ในเวลาต่อมา อาจารย์ยังได้ผลักดัน
ให้นิสิตได้เรียนนวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบจนถึงระดับปริญญาเอก
การเกิดขึ้นของศูนย์วรรณคดีศึกษา คณะอักษรศาสตร์ ซึ่งกำกับดูแลหลักสูตร
อักษรศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาชาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบจะ
เป็นไปไม่ได้หากขาดอาจารย์ตรีศิลป์

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว