คณิตศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์ ป.3

คณิตศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์ ป.3
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ประกอบด้วย
- เนื้อหาตรงตามหลักสูตร            - แบบฝึกและแบบทดสอบตามเนื้อหา
- แนวแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ       
- แนวข้อสอบที่ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net), ขั้นสูง (A-Net)

จำนวน :

1

135.00 บาท

128.25 บาท

"คุณประหยัดไป 6.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : คณิตศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์ ป.3


รายละเอียด : คณิตศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์ ป.3

คณิตศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์ ป.3
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ประกอบด้วย
- เนื้อหาตรงตามหลักสูตร            - แบบฝึกและแบบทดสอบตามเนื้อหา
- แนวแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ       
- แนวข้อสอบที่ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net), ขั้นสูง (A-Net)

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : คณิตศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์ ป.3