ยอดคนผู้พลิกประวัติศาสตร์ไทย

ยอดคนผู้พลิกประวัติศาสตร์ไทย เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมชีวประวัติของบุคคลสำคัญของชาติ ตั้งแต่ยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์จวบจนถึงปัจจุบัน ที่มีผลงานโดดเด่นตามแต่ละสาขา ซึ่งการดำรงอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของท่านเหล่านี้ ล้วนเป็นแรงขับเคลื่อนสังคมไทยให้ไปสู่หลักไมล์แต่ละหลัก ที่ก่อให้เกิดผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงอันหลากหลายแก่ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ศิลปะ การดนตรี วรรณกรรม และศาสนา ซึ่งเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเป็นสิ่งยืนยันให้เห็นแล้วว่า ยอดคนเหล่านี้ ล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมตามช่วงเวลาที่แต่ละท่านดำรงอยู่ และแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะเป็นไปในทางใดก็ตาม แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าสิ่งที่แต่ละท่านได้ฝากไว้นั้น ต่างเป็นเบ้าหลอมสำคัญที่หล่อหลอมสังคมไทยให้เป็นอยู่เช่นทุกวันนี้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงแง่มุมชีวิตของยอดคนแต่ละท่านที่อุทิศชีวิตเพื่อสิ่งที่ตนศรัทธา และหวังว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นดั่งดวงไฟจุดประกายความคิดของผู้คนในสังคมให้มีแรงบันดาลใจในการพัฒนาและทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติต่อไป
จำนวน :

1

450.00 บาท

427.50 บาท

"คุณประหยัดไป 22.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 17 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : ยอดคนผู้พลิกประวัติศาสตร์ไทย


รายละเอียด : ยอดคนผู้พลิกประวัติศาสตร์ไทย

ยอดคนผู้พลิกประวัติศาสตร์ไทย เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมชีวประวัติของบุคคลสำคัญของชาติ ตั้งแต่ยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์จวบจนถึงปัจจุบัน ที่มีผลงานโดดเด่นตามแต่ละสาขา ซึ่งการดำรงอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของท่านเหล่านี้ ล้วนเป็นแรงขับเคลื่อนสังคมไทยให้ไปสู่หลักไมล์แต่ละหลัก ที่ก่อให้เกิดผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงอันหลากหลายแก่ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ศิลปะ การดนตรี วรรณกรรม และศาสนา ซึ่งเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเป็นสิ่งยืนยันให้เห็นแล้วว่า ยอดคนเหล่านี้ ล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมตามช่วงเวลาที่แต่ละท่านดำรงอยู่ และแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะเป็นไปในทางใดก็ตาม แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าสิ่งที่แต่ละท่านได้ฝากไว้นั้น ต่างเป็นเบ้าหลอมสำคัญที่หล่อหลอมสังคมไทยให้เป็นอยู่เช่นทุกวันนี้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงแง่มุมชีวิตของยอดคนแต่ละท่านที่อุทิศชีวิตเพื่อสิ่งที่ตนศรัทธา และหวังว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นดั่งดวงไฟจุดประกายความคิดของผู้คนในสังคมให้มีแรงบันดาลใจในการพัฒนาและทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติต่อไป

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว