แบบฝึกความเข้าใจ คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 (รายวิชาพื้นฐาน)

สรุปเนื้อหาเป็นลําดับขั้นตอน แบบฝึกความเข้าใจ และแบบทดสอบประสบการณ์ในด้านการคิดคํานวณและการแก้โจทย์ปัญหา พร้อมเฉลย (แยกเล่มไว้)
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com เปิดคลังครั้งที่ 2 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com เปิดคลังครั้งที่ 2 ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

145.00 บาท

123.25 บาท

"คุณประหยัดไป 21.75 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : แบบฝึกความเข้าใจ คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 (รายวิชาพื้นฐาน)

แบบฝึกความเข้าใจ คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 (รายวิชาพื้นฐาน)

คณิตศาสตร์ เป็นรายวิชาที่มีความสําคัญที่สุดวิชาหนึ่งในวิชาหลักของการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา เพราะการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการเป็นฐานความคิด สร้างเสริมความคิดเชิงตรรกะและให้เป็นคนที่มีเหตุผล เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการดําเนินชีวิตในสังคมอย่างเป็นปกติสุขต่อไป

หนังสือ “แบบฝึกความเข้าใจ คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 (รายวิชาพื้นฐาน)” เล่มนี้ ผู้เขียนตั้งใจเรียบเรียงขึ้นมาเพื่อช่วยส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ได้ เข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น เนื้อหาภายในเล่ม นอกจากจะได้สรุปเนื้อหาสําคัญๆ ในแต่ละบทเรียนอย่างเป็นลําดับขั้นตอนดีแล้ว ยังมีตัวอย่าง แบบฝึกความเข้าใจ และแบบทดสอบประสบการณ์ในด้านการคิดคํานวณและการแก้โจทย์ปัญหาอย่างหลากหลายเป็นจํานวนมาก พร้อมเฉลย (แยกเล่มไว้) เพื่อให้นักเรียนสามารถตรวจสอบและประเมินผลความถูกต้องแม่นยําได้ด้วยตนเอง

วาสนา ทองการุณ และ NEW TEACHER GROUP


สารบัญ : แบบฝึกความเข้าใจ คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 (รายวิชาพื้นฐาน)

  • บทที่ 1 จำนวนเต็ม
  • บทที่ 2 การสร้างทางเรขาคณิต
  • บทที่ 3 เลขยกกำลัง
  • บทที่ 4 ทศนิยมและเศษส่วน
  • บทที่ 5 รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ


ข้อมูลเพิ่มเติม : แบบฝึกความเข้าใจ คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 (รายวิชาพื้นฐาน)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : แบบฝึกความเข้าใจ คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 (รายวิชาพื้นฐาน) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว