คัมภีร์ศรีศากยอโศก พระราชประวัติจอมจักรพรรดิอโศกมหาราช

คัมภีร์ ศรีศากยอโศกซึ่งเป็นคัมภีร์ที่ว่าด้วยเรื่องราวของพระราชประวัติอันยิ่งใหญ่ของจอมจักรพรรดิอโศกมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ทั้งในทางโลกและในทางธรรม
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com เปิดคลังครั้งที่ 2 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com เปิดคลังครั้งที่ 2 ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

539.00 บาท

458.15 บาท

"คุณประหยัดไป 80.85 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 18 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : คัมภีร์ศรีศากยอโศก พระราชประวัติจอมจักรพรรดิอโศกมหาราช

คัมภีร์ศรีศากยอโศก พระราชประวัติจอมจักรพรรดิอโศกมหาราช

พระราชประวัติของจอมจักรพรรดิอโศกมหาราชตามที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ทั้งฝ่ายเถรวาทและฝ่ายมหายาน ล้วนแล้วแต่สร้างความเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับพระอุปนิสัย และวิถีพระชนม์ชีพ ตลอดจนพระราชกรณียกิจทั้งในทางโลกและในทางธรรมเป็นอย่างมาก ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชประวัติของจอมจักรพรรดิอโศกมหาราช คัมภีร์บางเล่มได้เขียนบรรยายพฤติกรรม พระอุปนิสัยของจอมจักรพรรดิอโศกมหาราชเอาไว้อย่างน่ารังเกียจยิ่ง ความน่ารังเกียจอย่างไม่น่าให้อภัยสำหรับผู้แต่งคัมภีร์ฝ่ายมหายานดังกล่าว ก็เพราะข้อความที่เขียนให้ร้ายจอมจักรพรรดิอโศกมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ ทั้งในทางโลกและในทางธรรมนั้น ล้วนขัดแย้งกับความจริงที่ปรากฏอยู่ในจารึกอโศกที่ถูกค้นพบโดยนักประวัติศาสตร์ นั้นเอง

 • ท่านทั้งหลาย! ในบัดนี้ ข้าพเจ้าศรีศากยอโศกได้เขียนหนังสือ “คัมภีร์ ศรีศากยอโศก” ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่ว่าด้วยเรื่องราวของพระราชประวัติอันยิ่งใหญ่ของจอมจักรพรรดิอโศกมหาราช ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งในทางโลกและในทางธรรม ผู้ซึ่งเป็นยิ่งกว่าดวงดาราเพียงหนึ่งเดียวบนพื้นพิภพ โดยข้าพเจ้าได้อาศัยความจริงที่ปรากฏอยู่ในจารึกอโศกทั้งหลายเป็นรากฐานแก่นแท้ในงานเขียน “คัมภีร์ ศรีศากยอโศก” เล่มนี้
 • สำหรับในส่วนเนื้อหาที่ไม่ปรากฏอยู่ในจารึกอโศกนั้น ข้าพเจ้าอาศัยบารมีธรรมฌานสมาบัติของข้าพเจ้าในการจารึกพระราชประวัติเป็นภาษาอักษร ซึ่งย่อมแตกต่างไปจากเหล่าคัมภีร์ทั้งหลาย เนื่องด้วยบารมีธรรมของข้าพเจ้าและผู้แต่งคัมภีร์ทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมแตกต่างกันเป็นธรรมดา เช่นเรื่องราวเกี่ยวกับบุพกรรมของจอมจักรพรรดิอโศกมหาราช เป็นต้น
 • หากข้าพเจ้าจารึกภาษาอักษรอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้าย่อมได้รับวิบากกรรมเป็นอกุศลกรรมโดยแท้ และผู้แต่งคัมภีร์ทั้งหลาย หากจารึกข้อความอันเป็นเท็จให้ร้ายต่อจอมจักรพรรดิผู้แสนประเสริฐยิ่งทั้งในทางโลกและในทางธรรม ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้น ได้รับอกุศลกรรมตามกฎแห่งกรรม เช่นเดียวกันกับข้าพเจ้าด้วยเถิด ข้าพเจ้าปรารถนานำความจริงแท้ คุณธรรมความดีงามอันแสนประเสริฐของจอมจักรพรรดิอโศกมหาราชให้ปรากฏบนพื้นพิภพสืบต่อไปนานนับ ๕๐๐๐ ปี เท่ากับอายุพระพุทธศาสนา


เนื้อหาปกหลัง : คัมภีร์ศรีศากยอโศก พระราชประวัติจอมจักรพรรดิอโศกมหาราช

ศรีศากยอโศก 

ข้าพเจ้าปรารถนานำความจริงแท้ คุณธรรมความดีงาน อันแสนประเสริฐของจอมจักรพรรรดิอโศกมหาราช ให้ปรากฏบนพื้นพิภพสืบต่อไปนานนับ ๕,๐๐๐ ปี เท่ากับอายุพระพุทธศาสนาข้อมูลเพิ่มเติม : คัมภีร์ศรีศากยอโศก พระราชประวัติจอมจักรพรรดิอโศกมหาราช

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คัมภีร์ศรีศากยอโศก พระราชประวัติจอมจักรพรรดิอโศกมหาราช ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว