คำอธิบายกฎหมายปกครองที่สำคัญ

เหตุที่นําพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับมาอธิบาย เพราะเป็นกฎหมายปกครองที่สําคัญ ในการเตรียมการจัดตั้งศาลปกครอง
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว ช้อปครบ 4 เล่ม ขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

500.00 บาท

425.00 บาท

"คุณประหยัดไป 75.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 17 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : คำอธิบายกฎหมายปกครองที่สำคัญ

คำอธิบายกฎหมายปกครองที่สำคัญ

หนังสือ “คําอธิบายกฎหมายปกครองที่สําคัญ” นี้ ประกอบไปด้วยเนื้อหาดังนี้ ๑) ความนำ ๒) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ๓) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๔) ความส่งท้าย เหตุที่นําพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับมาอธิบาย เพราะเป็นกฎหมายปกครองที่สําคัญ ในการเตรียมการจัดตั้งศาลปกครอง ซึ่งต่อมามีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ขึ้นใช้บังคับ ได้มีการดําเนินการเพื่อจัดให้มีกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารขึ้นควบคู่กันไป ซึ่งต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ขึ้นใช้บังคับมาจนทุกวันนี้ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติขึ้น เพราะในขณะนั้นการดําเนินงานทางปกครองยังไม่มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่เหมาะสม ส่วนพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติขึ้น เพราะในขณะนั้นไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายใดบัญญัติถึงข้อมูลข่าวสารของราชการไว้เป็นการเฉพาะทํานองเดียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐


สารบัญ : คำอธิบายกฎหมายปกครองที่สำคัญ

  • ๑. ความนำ
  • ๒. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
  • ๓. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
  • ๔. ความส่งท้าย


ข้อมูลเพิ่มเติม : คำอธิบายกฎหมายปกครองที่สำคัญ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คำอธิบายกฎหมายปกครองที่สำคัญ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว