คู่มือกฎหมายประจำบ้าน เรื่องใกล้ตัวที่ประชาชนต้องรู้

การมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย สามารถใช้เป็นเกราะป้องกันความยุติธรรม และนำพาชีวิตดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com เปิดคลังครั้งที่ 2 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com เปิดคลังครั้งที่ 2 ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

220.00 บาท

187.00 บาท

"คุณประหยัดไป 33.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือกฎหมายประจำบ้าน เรื่องใกล้ตัวที่ประชาชนต้องรู้

คู่มือกฎหมายประจำบ้าน เรื่องใกล้ตัวที่ประชาชนต้องรู้

การอยู่ร่วมกันในสังคม จำเป็นต้องมีกฎเกณฑ์ หรือข้อกฎหมายเพื่อให้สังคมดำเนินไปอย่างสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อย ในขณะเดียวกันความรู้ความเข้าใจในกฎหมายของประชาชนทั่วไปยังคงมีข้อจำกัด เนื่องจากวิธีตีความของตัวบทกฎหมายหรือที่เรียกว่า ภาษากฎหมาย หนังสือเล่มนี้จึงได้เรียบเรียงขึ้น โดยอ้างอิงจากตัวบทกฎหมายด้วยภาษาที่เรียบง่าย โดยเน้นกล่าวถึงกฎหมายที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อความเข้าใจสำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจ

สุมิตรา จักขุทิพย์


สารบัญ : คู่มือกฎหมายประจำบ้าน เรื่องใกล้ตัวที่ประชาชนต้องรู้

  • บทที่ ๑ บททั่วไป
  • บทที่ ๒ วิธีติดต่อราชการด้วยตนเอง
  • บทที่ ๓ ฐานะของบุคคลตามกฎหมาย
  • บทที่ ๔ กฎหมายเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
  • บทที่ ๕ การรับราชการทหาร
  • บทที่ ๖ กฎหมายและความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินเบื้องต้น
  • บทที่ ๗ กฎหมายเรื่องการทำนิติกรรมและสัญญา
  • บทที่ ๘ กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน

เนื้อหาปกหลัง : คู่มือกฎหมายประจำบ้าน เรื่องใกล้ตัวที่ประชาชนต้องรู้

“ที่ไหนมีสังคม ที่นั่นมีกฎหมาย” มนุษย์เป็นสัตว์สังคม จึงจําเป็นต้องมีกฎ ระเบียบ แต่ก่อนนี้ ถือเป็นเกณฑ์ทางศีลธรรม และจารีตประเพณี ที่ปฏิบัติถ่ายทอดสืบต่อกันมา ครั้นเมื่อสังคมขยายใหญ่ขึ้น จึงต้องมีกฎหมายลายลักษณ์อักษรเขียนไว้ให้ชัดเจน ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ต้องทําตามกฎหมาย ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย อาจถูกฟ้องดําเนินคดี หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวม “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน” มาให้อ่านศึกษาโดยแยกเป็นหมวดหมู่เพื่อให้อ่านและค้นคว้าได้โดยง่าย “รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม”รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : คู่มือกฎหมายประจำบ้าน เรื่องใกล้ตัวที่ประชาชนต้องรู้

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นโดยมุ่งจะให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นโดยทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้ศึกษาวิชานิติศาสตร์มาก่อน โดยเริ่มจากการให้ความรู้เบื้องต้นถึงที่มาและประเภทของกฎหมายฉบับต่างๆ ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนวิธีการติดต่อกับหน่วยงานราชการ ในส่วนที่มีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตประจําวัน

วิธีการให้ความรู้ทางกฎหมายของหนังสือเล่มนี้ มุ่งให้ท่านผู้อ่านค่อยๆ ทําความเข้าใจหลักกฎหมายในแต่ละเรื่องอย่างง่ายๆ โดยการอธิบายหลักกฎหมายที่มี พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบความเข้าใจเบื้องต้นเป็นสําคัญ โดยพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคําหรือศัพท์กฎหมายที่ยากๆ ปรับเปลี่ยนเป็นการใช้ถ้อยคําง่ายๆ ที่เข้าใจกันอยู่ทั่วไป เพื่อที่จะทําให้ท่านผู้อ่านสามารถที่จะทําความเข้าใจกับเนื้อหาของกฎหมายได้ครอบคลุมชัดเจน

เริ่มจากการนําเสนอถึงกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องต่างๆ ที่มีความสําคัญกับการใช้ชีวิตประจําวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว ทรัพย์มรดก ทรัพย์สินที่มี การทำละเมิด การประกันชีวิตและสุขภาพ การจํานอง การเช่าที่ดิน หรือการซื้อขาย เป็นต้น และยังนําเสนอถึงหลักกฎหมายอาญาที่สําคัญ นอกจากนั้นยังสอดแทรกความรู้ทางกฎหมายในเรื่องการทะเบียนราษฎร ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนหย่า การแจ้งเกิดแจ้งตาย การรับบุตรบุญธรรม เป็นต้น

สำนักพิมพ์ทอร์ชข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือกฎหมายประจำบ้าน เรื่องใกล้ตัวที่ประชาชนต้องรู้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือกฎหมายประจำบ้าน เรื่องใกล้ตัวที่ประชาชนต้องรู้ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว