คู่มือเขียนโปรแกรมด้วย ภาษา C ฉบับสมบูรณ์

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษา C เพื่อต่อยอดสู่ Objective-C, C#, C++, PHP, Java อธิบายเป็นขั้นตอนพร้อมตัวอย่างโปรแกรม อ่านง่าย เข้าใจได้เร็ว
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว ช้อปครบ 4 เล่ม ขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

255.00 บาท

216.75 บาท

"คุณประหยัดไป 38.25 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือเขียนโปรแกรมด้วย ภาษา C ฉบับสมบูรณ์

คู่มือเขียนโปรแกรมด้วย ภาษา C ฉบับสมบูรณ์

จากประสบการณ์การศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ ผู้เขียนพบว่าปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งของนักศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ คือ การมีตําราไม่เพียงพอต่อการศึกษาค้นคว้า อีกทั้งตําราบางเล่มก็มีรูปแบบการนําเสนอที่ไม่สามารถสื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้โดยง่าย เนื่องจากเน้น การอธิบายด้วยคําพูดที่ยืดยาว ทําให้ผู้อ่านรู้สึกเบื่อและไม่อยากศึกษาเนื้อหาต่อไป นี่จึงเป็นแรงจูงใจสําคัญ ที่ทําให้ผู้เขียนตั้งใจเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้น ส่วนสาเหตุที่เลือกภาษาซีมาเขียนเป็นหนังสือ เพราะเห็นว่าภาษาซีน่าจะเป็นภาษาที่ดีที่สุดภาษาหนึ่งสําหรับการเริ่มต้นเขียนโปรแกรม เนื่องจากภาษาซีเป็นภาษาแบบโครงสร้างที่สามารถศึกษาทําความเข้าใจได้ไม่ยากนัก อีกทั้งภาษาซีก็ยังเป็นพื้นฐานที่ดีสําหรับการศึกษาการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาอื่นต่อไป เช่น ภาษา PHP, C++, Java, C#, Objective-C เป็นต้น

หนังสือเล่มนี้มีรูปแบบการนําเสนอที่แตกต่างไปจากหนังสือเล่มอื่น คือเน้นการอธิบายด้วยรูปภาพเป็นหลัก ประกอบกับคําอธิบายเนื้อหาและขั้นตอนการทํางานต่างๆ อย่างละเอียด พร้อมยกตัวอย่าง โปรแกรมที่ไม่ยากและไม่ง่ายจนเกินไป ผู้อ่านจึงสามารถศึกษาทําความเข้าใจกับบทเรียนในแต่ละส่วนได้โดยง่าย ผู้เขียนจัดทําหนังสือเล่มนี้ขึ้นด้วยความตั้งใจและมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์มากที่สุดสําหรับผู้อ่านทุกท่าน

อรพิน ประวัติบริสุทธิ์


สารบัญ : คู่มือเขียนโปรแกรมด้วย ภาษา C ฉบับสมบูรณ์

  • บทที่ 01 แนะนำภาษาซี (Introduction to C Language)
  • บทที่ 02 แนะนำโปรแกรม Dev-C++
  • บทที่ 03 แนะนำโปรแกรม Visual Studio 2019
  • บทที่ 04 แนวคิดในการเขียนโปรแกรม (Concept Of Programming)
  • บทที่ 05 ตัวแปรกับชนิดของข้อมูล (Variables and Data Type)
  • บทที่ 06 โอเปอเรเตอร์ และการดำเนินการต่างๆ (Operator and Operations)
  • บทที่ 07 การรับและแสดงผลข้อมูล (Input / Output
  • บทที่ 08 คำสั่งควบคุม (Control Statement)

เนื้อหาปกหลัง : คู่มือเขียนโปรแกรมด้วย ภาษา C ฉบับสมบูรณ์

ภาษา C สามารถควบคุมการทํางานได้ทั้งในระดับลึกเข้าไปใกล้ถึงฮาร์ดแวร์ และระดับสูงในการแก้ปัญหาด้วยอัลกอริธึมที่ซับซ้อน จึงเป็นพื้นฐานที่ดีสําหรับการเรียนภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ทั้งหลาย

หนังสือเล่มนี้เป็นฉบับปรับปรุงล่าสุดของคู่มือภาษา C ที่ใช้ในสถาบันการศึกษาหลายๆ แห่ง มานานกว่า 10 ปี รวมแล้วหลายหมื่นเล่ม ด้วยวิธีอธิบายและใช้ภาพประกอบที่เห็นขั้นตอนต่างๆ อย่างชัดเจน ทําตามได้จริง จึงใช้ได้ทั้งการสอนในชั้นเรียน และอ่านเพื่อศึกษาด้วยตัวเอง

 • เหมาะสําหรับผู้เริ่มต้นศึกษาการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C
 • สอนทั้ง concept การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น และการ code จริง
 • อธิบายทั้งเรื่อง basic เช่น ตัวแปร ชนิดข้อมูล การรับข้อมูลเข้า/แสดงผลออก คําสั่งควบคุมลําดับงาน (if-then-else, loop) การใช้อาร์เรย์ (array) และฟังก์ชั่น (function) และระดับ advance เช่น พอยเตอร์ (pointer), สตรัคเจอร์ (structure) ยูเนียน (Union), pre-processor directive และ Macro รวมถึงการจัดการไฟล์
 • เรียนรู้เพื่อเตรียมต่อยอดไปยังภาษาใหม่ๆ เช่น Objective-C หรือ Swift สําหรับเขียน iOS apps, C#, C++, PHP และ Java สําหรับงานทั่วไปหรือ Android Apps เป็นต้น


ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือเขียนโปรแกรมด้วย ภาษา C ฉบับสมบูรณ์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเขียนโปรแกรมด้วย ภาษา C ฉบับสมบูรณ์ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว