สามราชินีคู่บัลลังก์ ร.๕ (ปกใหม่)

พระราชประวัติ พระบรมราชินีคู่บัลลังก์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

250.00 บาท

237.50 บาท

"คุณประหยัดไป 12.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : สามราชินีคู่บัลลังก์ ร.๕ (ปกใหม่)


รายละเอียด : สามราชินีคู่บัลลังก์ ร.๕ (ปกใหม่)

สามราชินีคู่บัลลังก์ ร.๕ (ปกใหม่)

สามราชินีคู่บัลลังก์ ร.๕ หนังสือที่รวบรวมเกร็ดพระราชประวัติของพระบรมราชินีคู่บัลลังก์ในพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระองค์ได้ทรงสถาปนาพระมเหสีขึ้นเป็น “สมเด็จพระนางเจ้า” เพียง ๓ พระองค์ ซึ่งล้วนแต่เป็นพระเชษฐภคินี พระขนิษฐภคินี ที่มีพระชนกและพระชนนีร่วมกันนั่นคือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ และสมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา (เจ้าจอมมารดาเปี่ยม) ตามลําดับดังนี้

สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี หรือที่มหาชนถวายพระนามว่า “สมเด็จพระนางเรือล่ม” ทั้งนี้ก็เนื่องจากพระองค์ได้สิ้นพระชนม์จากอุบัติเหตุเรือพระประเทียบล่มกลางแม่น้ำเจ้าพระยา

สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระองค์ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอัครมเหสีอย่างเป็นทางการพระองค์แรก และทรงมีพระชนมายุยืนยาวที่สุด ที่ได้ทรงเห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของเมืองไทย ถึง ๖ แผนดิน นั่นคือตั้งแต่รัชกาลที่ ๔ จนถึงรัชกาลที่ ๙

สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระองค์ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นสมเด็จพระราชินีที่ทรงอํานาจสูงสุดในแผ่นดิน คือ ทรงอํานาจเทียบเท่าพระมหากษัตริย์ในฐานะผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ เป็นพระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี ทั้งยังทรงสามารถบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างสงบเรียบร้อย เมื่อยามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จราชการยังต่างประเทศ

นิติ ตรีเกษม บรรณาธิการ


สารบัญ : สามราชินีคู่บัลลังก์ ร.๕ (ปกใหม่)

  • สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ปฐมบรมราชินีคู่บัลลังก์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า (สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา) พระราชินีคู่บัลลังก์พระองค์ที่ ๒ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระราชินีคู่บัลลังก์พระองค์ที่ ๓ และเป็นพระองค์สุดท้ายในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื้อหาปกหลัง : สามราชินีคู่บัลลังก์ ร.๕ (ปกใหม่)

สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี หรือที่มหาชนถวายพระนามว่า “สมเด็จพระนางเรือล่ม” ทั้งนี้ก็เนื่องจากพระองค์ได้สิ้นพระชนม์จากอุบัติเหตุเรือพระประเทียบล่มกลางแม่น้ำเจ้าพระยา

สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระองค์ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอัครมเหสีอย่างเป็นทางการพระองค์แรก และทรงมีพระชนมายุยืนยาวที่สุด ที่ได้ทรงเห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของเมืองไทย ถึง ๖ แผนดิน นั่นคือตั้งแต่รัชกาลที่ ๔ จนถึงรัชกาลที่ ๙

สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระองค์ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นสมเด็จพระราชินีที่ทรงอํานาจสูงสุดในแผ่นดิน คือ ทรงอํานาจเทียบเท่าพระมหากษัตริย์ในฐานะผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ เป็นพระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว