คริสตศิลป์กระจกสีโบสถ์คริสต์ในไทย

ความหมาย สัญลักษณ์ ภาพคริสต์ประวัติและนักบุญ
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

375.00 บาท

356.25 บาท

"คุณประหยัดไป 18.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 14 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : คริสตศิลป์กระจกสีโบสถ์คริสต์ในไทย


รายละเอียด : คริสตศิลป์กระจกสีโบสถ์คริสต์ในไทย

คริสตศิลป์กระจกสีโบสถ์คริสต์ในไทย

การประดับตกแต่งที่โดดเด่นอย่างมากในโบสถ์ของศาสนาคริสต์คือ “กระจกสี” (Stained glass) ซึ่งเป็นงานฝีมือที่สืบทอดต่อกันมานับพันปี จนกลายสิ่งที่อยู่คู่กับโบสถ์คริสต์ทั่วโลก รวมถึงโบสถ์คริสต์ในไทยด้วย

กระจกสี คือ แผ่นกระจกที่ได้รับการย้อมสี เมื่อต้องกับแสง จะทำให้เห็นภาพสว่างไสวสีสันสวยงาม ซึ่งมักสร้างให้มีลวดลายต่างๆ หรือออกแบบให้เป็นภาพบุคคล นักบุญ และภาพเล่าเรื่องคริสต์ประวัติ ภาพเหล่านี้ล้วนมีความหมายลึกซึ้ง และแฝงไปด้วยระบบสัญลักษณ์จำนวนมาก

หนังสือเล่มนี้จะพาผู้อ่านท่องไปในโลกของกระจกสี และเรียนรู้ความหมายของกระจกสีเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งติดตั้งอยู่ในโบสถ์คริสต์สำคัญของไทยจำนวน 7 แห่ง พร้อมศรชี้นำชมที่เข้าใจง่ายโบสถ์คริสต์ทั้ง 7 แห่ง ประกอบด้วย วัดคอนเซ็ญชัญ กรุงเทพฯ, วัดนักบุญฟรังซิล เซเวียร์ สามเสน กรุงเทพฯ, วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา, วัดพระคริสตหฤทัย ราชบุรี, อาสนวิหารแม่พระบังเกิด สมุทรสงคราม, อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี, วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง ราชบุรี


สารบัญ : คริสตศิลป์กระจกสีโบสถ์คริสต์ในไทย

  • ประวัติศาสตร์กระจกสี
  • คริสต์ประวัติโดยสังเขป
  • กระจกสีในประเทศไทย
  • วัดคอนเซ็ปชัญ
  • วัดนักบุญฟรังซิส เซเวียร์ สามเสน
  • วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา
  • วัดพระคริสตหฤทัย
  • อาสนวิหารแม่พระบังเกิด
  • อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
  • วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง


รีวิวโดยนักเขียน : คริสตศิลป์กระจกสีโบสถ์คริสต์ในไทย

ศาสนศิลป์ที่โดดเด่นประเภทหนึ่งที่ยังขาดสื่อหรือคู่มือในการชมก็คือ กระจกสีในโบสถ์คริสต์ ซึ่งเป็นงานศิลปกรรมที่ค่อนข้างเข้าใจยาก เพราะแฝงระบบสัญลักษณ์ทางประติมานวิทยาไว้เป็นจำนวนมาก ทั้งเรื่องคริสต์ประวัติ นักบุญ แม่พระ ซึ่งทั้งหมดมันนำเอาเหตุการณ์ในพระคัมภีร์มาสรุปย่อไว้ในบานกระจกสีที่มีพื้นที่ไม่มาก ดังนั้นการจะเข้าใจศาสนศิลป์เหล่านี้ จึงต้องเข้าใจระบบสัญลักษณ์ในวัฒนธรรมคริสเตียนด้วย

ผู้เขียนตั้งใจเขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อให้เป็นคู่มือแนะนำเบื้องต้น สำหรับแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับคริสตศิลป์โบราณในประเทศไทย ซึ่งทั้งหมดล้วนทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปะ และเพื่อเป็นคู่มือสำหรับการเยี่ยมชมโบสถ์คริสต์ต่างๆ ให้กับพี่น้องต่างความเชื่อ อันจะช่วยเสริมสร้างศาสนสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนาต่างๆ ท่ามกลางสังคมไทยที่กำลังเปิดกว้างมากขึ้น และก้าวออกไปเรียนรู้ความหลากหลายของความเชื่อและวัฒนธรรมใหม่ๆ

ปติสร เพ็ญสุต

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว