กระท่อมดิน...ทุ่งดาว

ความคิดหลักในกระท่อมดิน-ทุ่งดาว  นักเขียนผู้ใช้ชีวิตได้ถอยห่างจากสังคมบริโภค  กลับไป
หาเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง Self-sufficiency  ด้วยการกลับไปใช้ชวิตอย่างเรียบง่าย พอ
อยู่พอกินแบบสังคมชนโบราณ  ที่เริ่มต้นจากศักยภาพของตัวมนุษย์  อยู่อย่างสอดคล้องกลม
กลืนกับธรรมชาติแวดล้อม ซึ่งจากแนวคิดและการใช้ชีวิตดังว่านี้  นักเขียนได้บันทึกเรื่องราว
ต่างๆเหล่านั้นด้วยกลวิธีเล่าอย่างเขียนจดหมาย   สำนวนชวนอ่าน  ให้ภาพและความรู้สึกที่เอิบ
อิ่ม  เป็นจริง   อีกทั้งยังคงบุคลิกนักเขียนสำนวนชวนฝัน โรแมนติก  สวยงาม  ดังจะสังเกตได้
เพียงชื่อเล่มและชื่อตอนของจดหมายทั้ง ๑๔ ฉบับ  ดังนี้  (๑) คืนหนาวใต้ฟ้าหนาว (๒) ให้รักนำทางเรา
(๓)อย่าลืมรดน้ำสวนดอกไม้ในดวงใจเธอ (๔) ความสุขปลูกได้ในแดนใจ (๕)  แท้จริงแล้ว
โลกหมุนรอบดวงใจ (๖)เพราะเราหวังเราจึงมีชีวิต (๗) ด้วยสองมือเรานี้ที่สร้างโลก (๘) เรา
มิอาจมีชีวิตอยู่ได้ในความฝันของคนอื่น (๙)  ความสุขแห่งชีวิต (๑๐)  ฝนพราวที่อ่าวฟ้า (๑๑)
ดอกดาวผุดพราวดิน (๑๒) ห้วงยามแห่งรอยยิ้ม  (๑๓)  หน่อไม้และมุซาโตะ (๑๔)  แสงดาว
ใต้เงาจันทร์.
จำนวน :

1

179.00 บาท

161.10 บาท

"คุณประหยัดไป 17.90 บาท (10.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : กระท่อมดิน...ทุ่งดาว


รายละเอียด : กระท่อมดิน...ทุ่งดาว

ความคิดหลักในกระท่อมดิน-ทุ่งดาว  นักเขียนผู้ใช้ชีวิตได้ถอยห่างจากสังคมบริโภค  กลับไป
หาเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง Self-sufficiency  ด้วยการกลับไปใช้ชวิตอย่างเรียบง่าย พอ
อยู่พอกินแบบสังคมชนโบราณ  ที่เริ่มต้นจากศักยภาพของตัวมนุษย์  อยู่อย่างสอดคล้องกลม
กลืนกับธรรมชาติแวดล้อม ซึ่งจากแนวคิดและการใช้ชีวิตดังว่านี้  นักเขียนได้บันทึกเรื่องราว
ต่างๆเหล่านั้นด้วยกลวิธีเล่าอย่างเขียนจดหมาย   สำนวนชวนอ่าน  ให้ภาพและความรู้สึกที่เอิบ
อิ่ม  เป็นจริง   อีกทั้งยังคงบุคลิกนักเขียนสำนวนชวนฝัน โรแมนติก  สวยงาม  ดังจะสังเกตได้
เพียงชื่อเล่มและชื่อตอนของจดหมายทั้ง ๑๔ ฉบับ  ดังนี้  (๑) คืนหนาวใต้ฟ้าหนาว (๒) ให้รักนำทางเรา
(๓)อย่าลืมรดน้ำสวนดอกไม้ในดวงใจเธอ (๔) ความสุขปลูกได้ในแดนใจ (๕)  แท้จริงแล้ว
โลกหมุนรอบดวงใจ (๖)เพราะเราหวังเราจึงมีชีวิต (๗) ด้วยสองมือเรานี้ที่สร้างโลก (๘) เรา
มิอาจมีชีวิตอยู่ได้ในความฝันของคนอื่น (๙)  ความสุขแห่งชีวิต (๑๐)  ฝนพราวที่อ่าวฟ้า (๑๑)
ดอกดาวผุดพราวดิน (๑๒) ห้วงยามแห่งรอยยิ้ม  (๑๓)  หน่อไม้และมุซาโตะ (๑๔)  แสงดาว
ใต้เงาจันทร์.

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว