คู่มือเตรียมสอบ O-NET ม.3 (ฉบับรวม 4 วิชาหลัก)

สำหรับเตรียมสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3 ให้ได้คะแนนสูงสุด เตรียมสอบคัดเลือกเข้า ม.4
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

220.00 บาท

209.00 บาท

"คุณประหยัดไป 11.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือเตรียมสอบ O-NET ม.3 (ฉบับรวม 4 วิชาหลัก)


รายละเอียด : คู่มือเตรียมสอบ O-NET ม.3 (ฉบับรวม 4 วิชาหลัก)

คู่มือเตรียมสอบ O-NET ม.3 (ฉบับรวม 4 วิชาหลัก)

ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้ในการสอบเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งนักเรียนต้องสอบวัดระดับความรู้ โดยในบางโรงเรียนได้นำคะแนน O-NET ไปใช้ประกอบการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม.4 โดยนำไปรวมกับคะแนนสอบคัดเลือกตามสัดส่วนที่โรงเรียนกำหนด ทางคณะผู้จัดทำจึงได้ทำหนังสือเล่มนี้ขึ้น โดยภายในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย 4 วิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจได้นำไปฝึกฝนเพื่อเสริมความรู้ รวมทั้งมีข้อสอบวัดความสามารถและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วยตนเอง ซึ่งหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาและรายละเอียดที่จำเป็นในการสอบ และตัวอย่างแนวข้อสอบพร้อมเฉลยที่สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง

อาจารย์ไพศาล จรรยา และคณะ


สารบัญ : คู่มือเตรียมสอบ O-NET ม.3 (ฉบับรวม 4 วิชาหลัก)

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว