การออกแบบลวดลาย (ฉบับสุดคุ้ม)

นำเสนอกระบวนการออกแบบที่นำหลักการทางศิลปะมาใช้กับงานออกแบบ โดยอาศัยลักษณะรูปแบบความงามของใบและดอกของพืชพรรณไม้ต่างๆ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • Naiin.com 12/12
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

150.00 บาท

142.50 บาท

"คุณประหยัดไป 7.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : การออกแบบลวดลาย (ฉบับสุดคุ้ม)


รายละเอียด : การออกแบบลวดลาย (ฉบับสุดคุ้ม)

การออกแบบลวดลาย (ฉบับสุดคุ้ม)

หนังสือ การออกแบบลวดลาย เล่มนี้ เป็นการนำเสนอกระบวนการออกแบบที่นำหลักการทางศิลปะมาใช้กับงานออกแบบ โดยอาศัยลักษณะรูปแบบความงามของใบและดอกของพืชพรรณไม้ต่างๆ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัวมาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์ลวดลายในรูปแบบต่างๆ โดยมีจุดประสงค์ประการแรก เพื่อให้ผู้สนใจงานศิลปะได้สังเกตและมองเห็นความงามที่ซ่อนเร้นอยู่ในธรรมชาติโดยเฉพาะพืชพรรณไม้ที่มีอยู่รอบกาย เช่นลักษณะรูปแบบความงามของใบและดอก ที่สามารถนำมาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบต่างๆ ประการที่สอง ได้ฝึกทักษะการออกแบบ โดยนำรูปแบบของลวดลายจากพืชพรรณไม้ต่างๆ เป็นสื่อในการสร้างสรรค์ลวดลายได้อย่างอิสระ อีกทั้งยังนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์รูปแบบของลวดลายต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการสร้างสรรค์งานประยุกต์ศิลป์ตามที่ต้องการ ทำให้เห็นคุณค่า เกิดความรัก ความหวงแหนรู้จักนำพืชพรรณไม้ไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มีประโยชน์ต่อเรา

ชูศักดิ์ ไทพาณิชย์


สารบัญ : การออกแบบลวดลาย (ฉบับสุดคุ้ม)

  • บทที่ 1 บทนำ
  • บทที่ 2 สาระของศิลปะกับการออกแบบลวดลาย
  • บทที่ 3 เทคนิคและทักษะทางศิลปะกับงานออกแบบลวดลายจากใบพืชพรรณไม้
  • บทที่ 4 วิเคราะห์แนวคิดการออกแบบลวดลายจากรูปแบบใบพืชพรรณไม้
  • บทที่ 5 แนวคิดการออกแบบลวดลายจากใบพืชพรรณไม้
  • บทที่ 6 รูปแบบลายไทยสู่การออกแบบลวดลายจากใบพืชพรรณไม้ต่างๆ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การออกแบบลวดลาย (ฉบับสุดคุ้ม) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว