เก่งภาษาไทย ป.๕ (เล่ม ๒) : ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ

แบบทดสอบ แบบฝึก ครบถ้วน แนวข้อสอบปลายภาคเรียน พร้อมเฉลยแยกเล่มทุกชุด เสริมแน่น! ชุดข้อสอบเพิ่มเติม ความรู้หลักภาษาไทย ท้ายเล่ม
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

119.00 บาท

113.05 บาท

"คุณประหยัดไป 5.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : เก่งภาษาไทย ป.๕ (เล่ม ๒) : ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ


รายละเอียด : เก่งภาษาไทย ป.๕ (เล่ม ๒) : ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ

เก่งภาษาไทย ป.๕ (เล่ม ๒) : ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ

เก่งภาษาไทย ป.๕ (เล่ม ๒) ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ เรียบเรียงขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนนำไปใช้เป็นแบบฝึกหัด เพื่อประกอบการเรียนควบคู่กับหนังสือแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑) อันจะส่งผลให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะจากการทำแบบฝึกหัดซึ่งเป็นการฝึกประสบการณ์ตรง ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีประสิทธิภาพดีขึ้น อีกทั้งแบบฝึกหัดเสริมทักษะเล่มนี้ ครูผู้สอนและผู้สนใจศึกษายังสามารถ ปรับหรือนำไปใช้เป็นนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ทำให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและเป็นประโยชน์แก่นักเรียนหรือผู้ศึกษาทุกท่าน

ชนนัย ลูกเสือ


สารบัญ : เก่งภาษาไทย ป.๕ (เล่ม ๒) : ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ

  • ภาษาพาที
  • บทที่ ๙ ก้าวให้ไกล ไปให้ถึง
  • บทที่ ๑๐ ชีวิตมีค่า
  • บทที่ ๑๑ ปลอดภัยไว้ก่อน
  • บทที่ ๑๒ หน้าต่างที่เปิดกว้าง
  • วรรณคดีลำนำ
  • บทที่ ๕ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
  • บทที่ ๖ คบพาล พาลพาไปหาผิด
  • บทที่ ๗ เหตุการณ์ในบ้านสวน
  • บทที่ ๘ ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว