TRANS-FORMATIVE SCENARIO PLANNING ถอดบทเรียนเปลี่ยนอนาคต

ถอดบทเรียนเปลี่ยนอนาคต ก้าวออกจากกับดักความขัดแย้งสู่อนาคตที่กำหนดร่วมกัน ด้วยเครื่องมือใหม่ที่จะพาสังคมติดหล่มให้ก้าวไปข้างหน้า
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

220.00 บาท

209.00 บาท

"คุณประหยัดไป 11.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : TRANS-FORMATIVE SCENARIO PLANNING ถอดบทเรียนเปลี่ยนอนาคต


รายละเอียด : TRANS-FORMATIVE SCENARIO PLANNING ถอดบทเรียนเปลี่ยนอนาคต

TRANS-FORMATIVE SCENARIO PLANNING ถอดบทเรียนเปลี่ยนอนาคต

หนังสือ ถอดบทเรียนเปลี่ยนอนาคต ซึ่งบุคคล 3 คนที่มีความสำคัญยิ่งคือ ดร.สันติ กนกธนาพร ดร.สุมิท แช่มประสิทธิ์ และ อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ ทำหน้าที่ถ่ายทอดประสบการณ์จริงกว่า 20 ปี ของอดัม คาเฮน ในการนำเครื่องมือที่เรียนว่า "Scenario Planning" ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาทางสังคมที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ในบริบทต่างๆ ของหนังสือจะบอกเล่าเรื่องราวทั้งตัวอย่างความสำเร็จและล้มเหลวที่เขาได้เข้าไปมีส่วนร่วม จนตกผลึกเป็นความเข้าใจว่า Scenarios หรือ "ชุดภาพอนาคต" ที่ร่วมกันวาดภาพเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จะนำไปสร้างความเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้จริงก็ต่อเมื่อมีการ Transform หรือการขับเคลื่อนโดยกลุ่มคน องค์กร หน่วยงานเครือข่ายต่างๆ ทำหน้าที่ผลักดันร่วมกัน ซึ่งคาเฮนได้บอกกล่าวถึงหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนสู่อนาคตไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้ว

ประมนต์ สุธีวงศ์


สารบัญ : TRANS-FORMATIVE SCENARIO PLANNING ถอดบทเรียนเปลี่ยนอนาคต

  • 1. ผุดแนวคิด ฝ่าวิกฤตทางตัน
  • 2. ทำงานกับอนาคตบนแนวคิดใหม่
  • 3. ขั้นตอนที่ 1 : ประกอบร่าง รวมพลังทั้งระบบ
  • 4. ขั้นตอนที่ 2 : การสังเกตความเป็นไป
  • 5. ขั้นตอนที่ 3 : การสร้างชุดภาพอนาคต
  • 6. ขั้นตอนที่ 4 : การค้นพบสิ่งที่ทำได้และสิ่งที่ต้องทำ
  • 7. ขั้นตอนที่ 5 : ลงมือสร้างความเปลี่ยนแปลง
  • 8. กำหนดอนาคตใหม่จากภาพอนาคต
  • 9. เบื้องลึกการเปลี่ยนแปลงอนาคตประเทศ

เนื้อหาปกหลัง : TRANS-FORMATIVE SCENARIO PLANNING ถอดบทเรียนเปลี่ยนอนาคต

"หนังสือเล่มนี้อ่านไม่ง่ายเนื่องจากเป็นเรื่องที่สังคมไทยไม่คุ้นเคย และแนวคิดหลายประการก็อยู่นอกกรอบของภาษาไทย แต่เชื่อว่าทุกคนที่อ่านจนจบจะมองเห็นว่า วิธีการหรือเครื่องมือใดก็ตามที่จะช่วยออกแบบ "อนาคตที่พึงปรารถนา" ร่วมกันของคนในสังคม จะต้องประกอบด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน วาดโลกทัศน์และเรื่องราวใหม่ๆ ที่ฉีกหรือขยับขยายกรอบความคิดเดิมๆ" -สฤณี อาชวานันทกุล

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว