คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร

เจาะเนื้อหา และเจาะข้อสอบ ระเบียบ พ.ร.บ. เพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ
จำนวน :

1

280.00 บาท

266.00 บาท

"คุณประหยัดไป 14.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร


รายละเอียด : คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร

คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร

ชุดคู่มือเตรียมสอบ สำหรับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร โดยทางสถาบัน THE BEST CENTER และคณะได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ ทางสถาบัน THE BEST CENTER ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา โดยได้รวบรวมขึ้นจากประสบการณ์ตรงทั้งเล่มเป็นการเจาะเนื้อหาและเจาะข้อสอบระเบียบ พ.ร.บ. ที่กำหนดในการสอบและเจาะแนวข้อสอบ เพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ

ฝ่ายวิชาการ สถาบัน The Best Center


สารบัญ : คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร

  • ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
  • วิสัยทัศน์การพัฒนากรุงเทพมหานคร
  • แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี (พ.ศ.2556-2575)
  • นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
  • ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
  • การวิเคราะห์นโยบายภาครัฐ และนโยบายสาธารณะ
  • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT ขององค์กร
  • การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

เนื้อหาปกหลัง : คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร

 • เปิดติวตลอดทั้งปีที่ THE BEST CENTER
 • เตรียมสอบเข้ารับราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ฯลฯ ระดับ 1-2-3-4
  • ภาค ก. ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไป
  • ภาค ข. เจาะลึกเฉพาะแต่ละหน่วยงาน
  • TOEFL, TOEIC, IELTS
  • GMAT, GRE, SAT

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว