การพัฒนาชุมชน : แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา ประเด็นปัจจุบัน และกรณีศึกษา

หนังสือนี้ มิได้ตรึงภาพของชุมชนว่าเป็นชุมชนชนบทอย่างเช่นที่ผ่านมา หากแต่ได้ชี้ชวนให้สนใจในการลื่นไหลหรือความเป็นพลวัตรของชุมชน
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

310.00 บาท

294.50 บาท

"คุณประหยัดไป 15.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 11 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : การพัฒนาชุมชน : แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา ประเด็นปัจจุบัน และกรณีศึกษา


รายละเอียด : การพัฒนาชุมชน : แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา ประเด็นปัจจุบัน และกรณีศึกษา

การพัฒนาชุมชน : แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา ประเด็นปัจจุบัน และกรณีศึกษา

หนังสือนี้เรียบเรียงจากเอกสารคำสอน รายวิชา 897-306 การพัฒนาชุมชน (Community Development) 3(2-2-5) ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกสำหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาชุมชนศึกษา คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ซึ่งมีเนื้อหา 3 ส่วน จำนวน 10 บท อันได้แก่ ส่วนแรก ว่าด้วยชุมชน ประกอบด้วย ชุมชน พลวัตชุมชน และสิทธิชุมชน ส่วนที่ 2 ว่าด้วยการพัฒนา ประกอบด้วย การพัฒนา และส่วนที่ 3 ว่าด้วยการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย การพัฒนาชุมชน จิตสาธารณะและอาสาสมัคร ผู้หญิงองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร การปรับประยุกต์ทฤษฎี และบทสรุป ตลอดจนบทบัญญัติแห่งรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ง่ายในการค้นหาเมื่อเกิดข้อสงสัยหรือต้องการอ้างอิง

อุทัย ปริญญาสุทธินันท์


สารบัญ : การพัฒนาชุมชน : แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา ประเด็นปัจจุบัน และกรณีศึกษา

  • บทที่ 1 ชุมชน
  • บทที่ 2 พลวัตรชุมชน
  • บทที่ 3 สิทธิชุมชน
  • บทที่ 4 การพัฒนา
  • บทที่ 5 การพัฒนาชุมชน
  • บทที่ 6 จิตสาธารณะและอาสาสมัคร
  • บทที่ 7 ผู้หญิง
  • บทที่ 8 องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร

เนื้อหาปกหลัง : การพัฒนาชุมชน : แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา ประเด็นปัจจุบัน และกรณีศึกษา

หนังสือ "การพัฒนาชุมชน" เดิมทีนั้น มักจะมองชุมชนในความหมายที่เป็นหมู่บ้านในชนบท ในทางตรงกันข้าม หนังสือนี้ มิได้ตรึงภาพของชุมชนว่าเป็นชุมชนชนบทอย่างเช่นที่ผ่านมา หากแต่ได้ชี้ชวนให้สนใจในการลื่นไหลหรือความเป็นพลวัตรของชุมชน อันมีความสำคัญอย่างยิ่ง นั่นคือ จะต้องทำความเข้าใจว่าชุมชนที่พูดถึงหมายถึงอะไรและมีลักษณะเป็นอย่างไร ก่อนที่จะทำการพัฒนา (รองศาสตราจารย์ ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง)

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว