คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป DSI

อัดแน่นด้วยเนื้อหา พร้อมแบบฝึกหัดชุดข้อสอบ จากสถาบัน THE BEST CENTER
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

260.00 บาท

247.00 บาท

"คุณประหยัดไป 13.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป DSI

คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป D.S.I.

ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 วิชาความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (60 คะแนน)

 • ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
 • สรุปความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ

ส่วนที่ 2 วิชาความรู้ความเข้าใจบทบาทภารกิจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (40 คะแนน)

 • ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ
 • ความรู้กี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์

ส่วนที่ 3 วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน การประสานงาน การจัดการองค์การ แผนงานโครงการ การติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการ การบริหารเชิงกลยุทธ์ งานพัสดุงานการประชุมและงานเลขานุการผู้บริหาร (100 คะแนน)


คำนำ : คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป DSI

ชุดคู่มือและข้อสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) โดยทางสถาบัน THE BEST CENTER และคณะได้เรียบเรียงขึ้น ทั้งเล่มเป็นการเจาะเนื้อหาและระเบียบ พ.ร.บ. ที่คาดว่าน่าสนใจในการสอบ และเจาะแนวข้อสอบพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียดพร้อม เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้

ทางสถาบัน THE BEST CENTER ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ภายในเล่มเป็นมีเนื้อหาความรู้ที่ได้กำหนดในการสอบโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 วิชาความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (60 คะแนน) ส่วนที่ 2 วิชาความรู้ความเข้าใจบทบาทภารกิจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (40 คะแนน) ส่วนที่ 3 วิชาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ (100 คะแนน) และเจาะแนวข้อสอบที่น่าสนใจพร้อมคำเฉลยอธิบายอย่างละเอียดพร้อม มาจัดทำเป็นหนังสือชุดนี้ เพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ

ท้ายนี้ คณะผู้จัดทำขอขอบคุณทางสถาบัน THE BEST CENTER ที่ได้ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดทำต้นฉบับนี้ ทำให้หนังสือเล่มนี้สามารถสำเร็จขึ้นมาเป็นเล่มได้ พร้อมกันนี้คณะผู้จัดทำขอน้อมรับข้อบกพร่องใดๆ อันเกิดขึ้นและยินดีรับฟังความคิดเห็นจากทุกๆ ท่าน เพื่อที่จะนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

ขอให้โชคดีในการสอบทุกท่าน

สถาบัน THE BEST CENTER


สารบัญ : คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป DSI

  ส่วนที่ 2 วิชาความรู้ ความเข้าใจบทบาทภารกิจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (40 คะแนน)

  ส่วนที่ 1 วิชาความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (60 คะแนน)

  ส่วนที่ 3 วิชาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ (100 คะแนน)


เนื้อหาปกหลัง : คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป DSI

เปิดติวตลอดทั้งปีที่ THE BEST CENTER

 • ภาษาอังกฤษเข้าศึกษา ตรี-โท-เอก ทุกมหาวิทยาลัย
 • เตรียมสอบแข่งขัน TOEFL, TOEIC, IELTS, GMAT, GRE, SAT
 • การสนทนาภาษาอังกฤษ

เตรียมสอบเข้ารับราชการทุกกระทรวง ทบวง กรมฯลฯ ระดับ 1-2-3-4

ภาค ก. ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไป

ภาค ข. เจาะลึกเฉพาะแต่ละหน่วยงานข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป DSI

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป DSI ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป DSI