การบัญชีชั้นกลาง 1

           การบัญชีชั้นกลาง 1 สาระสำคัญของหนังสือ เล่มนี้ กล่าวถึงวิวัฒนาการทางบัญชีตั่งแต่ยุคแรกจนถึงปัจจุบัน และสถาบันวิชาชีพที่มีบทบาทสำคัญต่อนักบุญชี แม่บทการบัญชี ซึ่งเสนอแนวคิดพื้นฐานในการจัดทำและนำเสนองบการเงิน และได้ ครอบคลุมเนื้อหาที่ถูกต้อง

          วิธีการบันทึกรายการ การรับรู้ และการวัดมูลค่าตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปเกี่ยวกับสินทรัพย์อย่างครบถ้วน ได้แก่ สิทรัพย์ทางการเงิน เงินสด ระบบเงินสำรองจ่าย การจัดทำงบกระทบยอด ระบบใบสำคัญสั่งจ่าย ลูกหนี้การค้า การจัดหาเงินโดยใช้บัญชีลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ เงินลงทุน สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ต้นทุนการกู้ยืม ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และการด้อยค่าของสินทรัพย์

Tags : หนังสือเล่มไทย การบริหาร/การจัดการ การบัญชี

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • เก็บตกงานมหกรรมหิ้วหนังสือ รับส่วนลดพิเศษลด 20% เมื่อซื้อหนังสือครบ 1,200 บาท ขึ้นไป
จำนวน :

1

270.00 บาท

256.50 บาท

"คุณประหยัดไป 13.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การบัญชีชั้นกลาง 1

           การบัญชีชั้นกลาง 1 สาระสำคัญของหนังสือ เล่มนี้ กล่าวถึงวิวัฒนาการทางบัญชีตั่งแต่ยุคแรกจนถึงปัจจุบัน และสถาบันวิชาชีพที่มีบทบาทสำคัญต่อนักบุญชี แม่บทการบัญชี ซึ่งเสนอแนวคิดพื้นฐานในการจัดทำและนำเสนองบการเงิน และได้ ครอบคลุมเนื้อหาที่ถูกต้อง

          วิธีการบันทึกรายการ การรับรู้ และการวัดมูลค่าตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปเกี่ยวกับสินทรัพย์อย่างครบถ้วน ได้แก่ สิทรัพย์ทางการเงิน เงินสด ระบบเงินสำรองจ่าย การจัดทำงบกระทบยอด ระบบใบสำคัญสั่งจ่าย ลูกหนี้การค้า การจัดหาเงินโดยใช้บัญชีลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ เงินลงทุน สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ต้นทุนการกู้ยืม ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และการด้อยค่าของสินทรัพย์รีวิวโดยบุ๊คเมท : การบัญชีชั้นกลาง 1

           "...การรู้หนังสือเป็นความจำเป็นสำหรับทุกชาติที่กำลังพัฒนาตลอดจนเป็นกิจกรรมที่ต้องร่วมมือกัน ส่งเสริมให้บรรลุผลให้ได้ ถ้าปราศจากพื้นฐานการรู้หนังสือของประชาชนในประเทศแล้ว ความพยายามในการดำเนินการพัฒนาคงไร้ผล การรู้หนังสือเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการที่จะนำไปสู่จุดมุ่งหมายอันสูงสุด..."

           พระราชดำรัสในพิธีเปิดการประชุม ในโอกาสแห่งการประกาศปีสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ ขององค์การสหประชาชาติ ค.ศ.1990ข้อมูลเพิ่มเติม : การบัญชีชั้นกลาง 1

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การบัญชีชั้นกลาง 1 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : การบัญชีชั้นกลาง 1