สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ต.นักวิเคราะห์

          คู่มือเตรียมสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลุย!! ข้อสอบพร้อมสรุปเนื้อหา เจาะข้อสอบจากสนามสอบจริง!!

 • ประวัติสำนักงานปลัดกระทราวงมหาดไทย
 • วิชาความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครองและบริหารราชการ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
 • กฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฏหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชปกครอง กฏหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ข่าวสารราชการ พ.ร.บ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • วิสัยทัศ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด.
 • ภาษาอังกฤษ ได่แก่ทักษะการอ่าน และการสนทนา วิชาความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์

Tags : หนังสือเล่มไทย คู่มือสอบแข่งขัน คู่มือสอบบรรจุเข้าเพื่อทำงาน

จำนวน :

1

 • 1

250.00 บาท

237.50 บาท

"คุณประหยัดไป 12.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ต.นักวิเคราะห์

          คู่มือเตรียมสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลุย!! ข้อสอบพร้อมสรุปเนื้อหา เจาะข้อสอบจากสนามสอบจริง!!

 • ประวัติสำนักงานปลัดกระทราวงมหาดไทย
 • วิชาความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครองและบริหารราชการ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
 • กฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฏหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชปกครอง กฏหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ข่าวสารราชการ พ.ร.บ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • วิสัยทัศ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด.
 • ภาษาอังกฤษ ได่แก่ทักษะการอ่าน และการสนทนา วิชาความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์


ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ต.นักวิเคราะห์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ต.นักวิเคราะห์ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ต.นักวิเคราะห์