Samsung Galaxy Smartphone ฉบับสมบูรณ์

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงการแนะนำตั้งแต่ส่วนประกอบต่างๆของตัวเครื่อง พื้นฐานการใช้งานที่ควรทราบ การใช้งาน Multi-touch บนหน้าจอ การเซตระบบเครื่อง การใช้แอพพลิเคชัน
จำนวน :

1

219.00 บาท

208.05 บาท

"คุณประหยัดไป 10.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : Samsung Galaxy Smartphone ฉบับสมบูรณ์


รายละเอียด : Samsung Galaxy Smartphone ฉบับสมบูรณ์

อธิบายถึงการใช้งาน Samsung Galaxy โดยครอบคลุมรุ่นต่างๆ
ตั้งแต่การใช้งานพื้นฐานการโทร เข้า - ออก การท่องอินเตอร์เน็ต
การถ่ายรูปและบันทึกวิดีโอ พร้อมเสริมด้วยแอพในกลุ่มของการ
ใช้งานในชีวิตประจำวัน โดยแสดงภาพประกอบในทุกขั้นตอน

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
1 รีวิว