วิธีสร้างบุญบารมี ชีวิตนี้สำคัญนัก

ทุกชีวิตที่เกิดมาในชาตินี้ เป็นชีวิตที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นชีวิตที่สามารถกำหนดภพชาติได้ จึงจำเป็นที่จะต้องกระทำแต่กรรมดี เพื่อใ
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

50.00 บาท

47.50 บาท

"คุณประหยัดไป 2.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 1 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : วิธีสร้างบุญบารมี ชีวิตนี้สำคัญนัก


รายละเอียด : วิธีสร้างบุญบารมี ชีวิตนี้สำคัญนัก

ทุกชีวิตเกิดมาในชาตินี้ เป็นชีวิตที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นชีวิตที่สามารถกำหนดภพชาติได้ จึงจำเป็นที่จะต้องกระทำแต่กรรมดี เพื่อให้กรรมนั้นส่งผลที่ดีให้แก่ชีวิต ในอนาคตข้างหน้าต่อไป ชีวิตจึงสำคัญยิ่งนัก

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


คำนำ : วิธีสร้างบุญบารมี ชีวิตนี้สำคัญนัก

เรื่อง ชีวิตนี้สำคัญนัก พระองค์ท่านทรงชี้ให้เห็นว่า ทุกชีวิตเกิดมาในชาตินี้ เป็นชีวิตที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นชีวิตที่สามารถกำหนดภพชาติได้ จึงจำเป็นที่จะต้องกระทำแต่กรรมดี เพื่อให้กรรมนั้นส่งผลที่ดีให้แก่ชีวิต ในอนาคตข้างหน้าต่อไป ชีวิตจึงสำคัญยิ่งนัก

คณะผู้จัดพิมพ์ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิมพ์หนังสือเพื่อเป็นธรรมบรรณาการในครั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ใจบุญจงเจริญในธรรม ด้วยการประพฤติปฏิบัติตามรอยพระบาทของพระพุทธองค์จงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ

ด้วยความสุจริต หวังดี

ธรรมสภาปรารถนาให้โลกพบกับความสงลสุข


สารบัญ : วิธีสร้างบุญบารมี ชีวิตนี้สำคัญนัก

  • วิธีสร้างบุญบารมี
  • ชีวิตนี้สำคัญนัก

เนื้อหาปกหลัง : วิธีสร้างบุญบารมี ชีวิตนี้สำคัญนัก

ทุกชีวิตเกิดมาในชาตินี้ เป็นชีวิตที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นชีวิตที่สามารถกำหนดภพชาติได้ จึงจำเป็นที่จะต้องกระทำแต่กรรมดี เพื่อให้กรรมนั้นส่งผลที่ดีให้แก่ชีวิต ในอนาคตข้างหน้าต่อไป ชีวิตจึงสำคัญยิ่งนัก

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว