คณิตศาสตร์เพิ่มเติมเล่ม4ม.4-6

เหมาะสำหรับ ใช้ประกอบการเรียนในชั้นเรียน เตรียมสอบประจำภาค เตรียมสอบ PAT 1
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3

179.00 บาท

170.05 บาท

"คุณประหยัดไป 8.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : คณิตศาสตร์เพิ่มเติมเล่ม4ม.4-6


รายละเอียด : คณิตศาสตร์เพิ่มเติมเล่ม4ม.4-6

คู่มือเตรียมสอบ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม เล่ม 4 ม.4-6
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

- จำนวนเชิงซ้อน
- ทฤษฏีกราฟเบื้องต้น
- ความน่าจะเป็น

• เนื้อหาเรียงลำดับขั้นการเรียนจากง่ายไปยาก
• สรุป กฏ สูตร ทฤษฏี บทนิยาม ตัวอย่าง
• แบบฝึกพัฒนาการเรียนรู้ครบทุกประเด็น
•แบบทดสอบประเมินผลการเรียนรู้ พร้อมเฉลย

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว