การตลาดระดับโลก

ตำรา “การตลาดระดับโลก” จัดทำขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าของผู้เขียนและจากประสบการณ์การสอน เพื่อใช้เป็นหนังสือประกอบการสอนวิชาการตลาดระดับโลก (Global Marketing) ในระดับอุดมศึกษา และวิชาอื่นที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน เช่น การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing) การนำเสนอเนื้อหาเป็นทั้งเชิงทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางด้านความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตลาดระดับโลก สิ่งแวดล้อมด้านการตลาดระดับโลก กลยุทธ์การตลาดระดับโลก พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดระดับโลก กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดระดับโลก ผลิตภัณฑ์ระดับโลก การกำหนดราคาระดับโลก การส่งเสริมการตลาดระดับโลก บทบาทและนโยบายของรัฐ การรวมกลุ่มทางด้านเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลก

 

จำนวน :

1

240.00 บาท

228.00 บาท

"คุณประหยัดไป 12.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : การตลาดระดับโลก


รายละเอียด : การตลาดระดับโลก

ตำรา “การตลาดระดับโลก” จัดทำขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าของผู้เขียนและจากประสบการณ์การสอน เพื่อใช้เป็นหนังสือประกอบการสอนวิชาการตลาดระดับโลก (Global Marketing) ในระดับอุดมศึกษา และวิชาอื่นที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน เช่น การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing) การนำเสนอเนื้อหาเป็นทั้งเชิงทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางด้านความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตลาดระดับโลก สิ่งแวดล้อมด้านการตลาดระดับโลก กลยุทธ์การตลาดระดับโลก พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดระดับโลก กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดระดับโลก ผลิตภัณฑ์ระดับโลก การกำหนดราคาระดับโลก การส่งเสริมการตลาดระดับโลก บทบาทและนโยบายของรัฐ การรวมกลุ่มทางด้านเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลก

 

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว