วิธีพาตัวเองออกจากกล่องใบเล็ก (Leadership and Self-Deception)

หนึ่งในอาการของคนที่อยู่ใน กล่อง..
.
สมมุติว่าเราไม่ชอบใครในที่ทำงาน เราก็จะหาพวก
พยายามหาโอกาสพูดคุยกับคนอื่น เพื่อหาเหตุผล
ที่ทำให้คนนั้นดูไม่ดี ชักชวนเพื่อนร่วมงานคนอื่น
ให้ไม่ชอบคนนั้นไปด้วย ซึ่งหากเพื่อนร่วมงานคนไหน
คล้อยตามที่เราบอก นั่นก็หมายความว่า
เขาลงมาอยู่ใน กล่อง กับเราแล้วนั่นเอง
.
เนื้อหาข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างเหตุการณ์ที่อยู่ในหนังสือ
..วิธีพาตัวเองออกจาก กล่อง ใบเล็ก (Leadership &
Self-Deception : Getting out of the Box) เล่มนี้
ก่อนอื่นเลยมาดูกันก่อนว่า กล่อง ในที่นี้คืออะไร?
.
คำว่า “กล่อง” คล้ายๆ กับเป็นการเปรียบเทียบ
เชิงนามธรรมของคนที่มองแต่มุมมองของตัวเอง
เป็นการเอากล่องมาครอบตัวเองไว้ หรือเอาตัวเองไปอยู่ในกล่อง
สร้างกำแพงปิดกั้นผู้อื่น..ทำให้มองไม่เห็นจิตใจ หรือความคิด
ในแง่มุมของผู้อื่น เห็นผู้อื่นเป็นเพียงสิ่งของ ไม่ใช่คน
.
ซึ่งเล่มนี้ ผู้เขียนเน้นยํ้าในประเด็นปัญหาที่เกิดจากคน
และการแก้ปัญหาในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น โดยเฉพาะที่ทำงาน
.
โดยจุดเริ่มต้นของปัญหา อาจจพเกิดจากการที่เรา
>>กำลังหลอกตัวเอง<< (ภาษาอังกฤษ เรียกว่า Self-Deception)
ซึ่งเป็นอาการที่คนเรามักจะปฏิเสธตัวเองว่ามีปัญหา
เลยไปมองสิ่งรอบๆ ตัว ทำให้มันบิดเบือนไป หรือพยายามหาเหตุผล
มาเข้าข้างตนเอง กล่าวโทษสิ่งอื่นภายนอก ว่าเป็นปัญหาแทน
.
เพราะฉะนั้น หากเราอยากที่จะแก้ปัญหา
เราต้องเห็นและยอมรับตัวเองก่อนว่า กำลังอยู่ใน “กล่อง”
เราจึงจะสามารถก้าว เดินออกมาจาก “กล่อง” นั้นได้
.
จุดเด่นของหนังสือ How To เล่มนี้ อีกอย่าง ก็คือ
การเล่าเรื่องแบบผ่านเหตุการณ์ ฉากสมมุติต่างๆ
มีตัวละครเป็นผู้บริหารระดับสูง เจริญก้าวหน้าแค่ในเรื่องงาน
แต่ล้มเหลวเรื่องคนและความสัมพันธ์ ทำออกมาได้น่าสนใจ
และอ่านเพลินมากๆ โดยเนื้อความหลักๆ หรือใจความสำคัญ
ทั้งหมดนั้น สรุปได้ว่า ต้องหยุดต่อต้านคนอื่น แล้วมองว่าเค้าเป็น
มนุษย์เหมือนกับเรา พูดง่ายๆ คือ ‘เอาใจเขามาใส่ใจเรา’ นั่นเอง

loading