ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

Books

ราคา 120.00 บาท

114.00 บาท

Facebook Twitter Send to friend
" ร้อยเรื่อง...เมืองสวย " เป็นหนังสือที่รวมเรื่องสั้นของนักเขียนและกวีซีไรท์ อย่าง เนวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ , อัศศิริ ธรรมโชติ, วาณิช จรุงกิจอนันต์,ไพวรินทร์ ขาวงาม,วินทร์ เลียววาริณ,วิมล ไทรนิ่ม,เดือนวาด พิมวนา และนักเขียนรุ่นใหม่อย่าง บีม ดีทูบี, น้องวิวเยาวภา รวมทั้งมีการเล่าเรื่อง-เล่าภาพโดย พัลลภ สินธุ์เจริญ (บัวไร) ภัทรีดา ประสานทอง (แป้ง) เป็นเรื่องราวที่ที่จะมาบอกเล่า การแก้ปัญหาขยะ ที่นับวันปัญหาขยะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในสังคมบริโภคนิยม ที่ทุกคนต่างแข่งกันกินใช้เช่นทุกวันนี้ และรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายหนังสือเล่มนี้ เครือซิเมนต์ไทย จะนำไปผลิตถังขยะแยกประเภทมอบให้กับชุมชน เพื่อช่วยกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี