ฟิลเตอร์สินค้า

เภสัชหญิงดวงแก้ว อังกูรสิทธิ์

เรียงตาม แนะนำ

 • เรียงตาม แนะนำ
 • เรียงตาม ราคาขาย
 • เรียงตาม วันที่ขาย
 • เรียงตาม ชื่อสินค้า
 • เรียงตาม ขายดี
 • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
 • grid
 • list

แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ

คลังคำ คู่มือใช้ภาษาไทยแนวใหม่ (ฉบับปรับปรุง)

1,234 โหวต เขียนรีวิว

Tags : คำมือ, เวลา, หนังสือ, คู่มือ

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

390 บาท 365 บาท

เภสัชกรหญิงดวงแก้ว อังกูรสิทธิ์ เกิดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2520 เป็นชาวกรุงเทพมหานคร จบปริญญาตรีสาขาเภสัชเวท (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจบปริญญาโทคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ปัจจุบันรับราชการในตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสมุทรสาคร ทำหน้าที่ประสานงานด้านการแพทย์แผนไทย มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาด้านยาทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณ
 • ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มนักวิชาการ สาขาการแพทย์แผนไทย ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี พ.ศ.2560
 • วิทยากรให้ความรู้เรื่องยาใช้ยาสมุนไพรสำหรับผู้สูงอายุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
 • วิทยากรให้ความรู้เรื่องยาสมุนไพร ชมรมสุขภาพดีวิถีไทย โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
 • รางวัลชมเชยการนำเสนอผลงานวิชาการ "การพัฒนาฉลากยาสมุนไพรพูดได้ QR code" จากงานประชุมวิชาการมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560
 • ผลงานการวิจัยเรื่องการสำรวจการเข้าถึงข้อมูลและความรู้เท่าทันโฆษณายาสมุนไพรในนักเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร 
 • หนังสือ Drug Guru ฉลาดรู้เรื่องยา สำนักพิมพ์อมรินทร์เฮลท์