ตัวเลือกสินค้า

ประสิทธิ์ รัตนกิจกมล

เรียงตาม แนะนำ

 • เรียงตาม แนะนำ
 • เรียงตาม ราคาขาย
 • เรียงตาม วันที่ขาย
 • เรียงตาม ชื่อสินค้า
 • เรียงตาม ขายดี
 • เรียงตาม ให้คะแนน

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ

ประสิทธิ์ รัตนกิจกมล 

ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

ประสบการณ์ในธุรกิจ : เริ่มทำงานด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์ตั้งแต่ปี 2548 โดยเริ่มจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ในกลุ่มเหล็ก วัสดุอุตสหกรรม และวัสดุก่อสร้าง รวมถึงการวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์ หน้าที่ในปัจจุบันเป็นผู้วิเคราะห์หุ้นในกลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

การศึกษา 

 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เกียรตินิยม
 • Chartered Financial Analyst (CFA)
 • Certified Investment and Securities Analyst (CISA)
รางวัลที่ได้รับ
 • นักวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์ยอดเยี่ยม SAA Award ปี 2555
 • นักวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์ยอดเยี่ยม SAA Award ปี 2556
 • ติด 1 ใน 3 Best Analyst Award กลุ่ม Property, Construction Materials & Construction Services ปี 2557
loading