ฟิลเตอร์สินค้า

ไพรวัลย์ เคนพรม

เรียงตาม แนะนำ

 • เรียงตาม แนะนำ
 • เรียงตาม ราคาขาย
 • เรียงตาม วันที่ขาย
 • เรียงตาม ชื่อสินค้า
 • เรียงตาม ขายดี
 • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
 • grid
 • list

แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ

คลังคำ คู่มือใช้ภาษาไทยแนวใหม่ (ฉบับปรับปรุง)

1,234 โหวต เขียนรีวิว

Tags : คำมือ, เวลา, หนังสือ, คู่มือ

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

390 บาท 365 บาท

การศึกษาสูงสุด หลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง เน้นทฤษฎีการเมือง ผลการเรียนยอดเยี่ยม ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์จากวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยของรัฐ วิชาที่สอน เช่น กลุ่มผลประโยชน์ พรรคการเมือง และการเลือกตั้ง