ฟิลเตอร์สินค้า

ณภัทร อุ๋ยเจริญ

เรียงตาม แนะนำ

 • เรียงตาม แนะนำ
 • เรียงตาม ราคาขาย
 • เรียงตาม วันที่ขาย
 • เรียงตาม ชื่อสินค้า
 • เรียงตาม ขายดี
 • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
 • grid
 • list

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ

คลังคำ คู่มือใช้ภาษาไทยแนวใหม่ (ฉบับปรับปรุง)

1,234 โหวต เขียนรีวิว

Tags : คำมือ, เวลา, หนังสือ, คู่มือ

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

390 บาท 365 บาท

ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบการณ์การทำงาน นักวิจัยคู่มือการลงทุนในประเทศพม่า, ลาว และเวียดนาม โดยสถาบันเอเชียศึกษา, จุฬาลงกรณ์หมาวิทยาลัยเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2553 นักวิจัยคู่มือและดัชนีเศรษฐกิจประเทศกัมพูชา, สหภาพพม่า, สปป.ลาว และเวียดนาม และรายงานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มใน CLMV โครงการส่งเสริมการลงทุนไทยในประเทศ สปป.ลาว ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา และประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า โดยสถาบันเอเชียศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, พ.ศ. 2554