ฟิลเตอร์สินค้า

ถนอมนวล โอเจริญ

เรียงตาม แนะนำ

 • เรียงตาม แนะนำ
 • เรียงตาม ราคาขาย
 • เรียงตาม วันที่ขาย
 • เรียงตาม ชื่อสินค้า
 • เรียงตาม ขายดี
 • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
 • grid
 • list

แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ

คลังคำ คู่มือใช้ภาษาไทยแนวใหม่ (ฉบับปรับปรุง)

1,234 โหวต เขียนรีวิว

Tags : คำมือ, เวลา, หนังสือ, คู่มือ

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

390 บาท 365 บาท

ถนอมนวล โอเจริญ 

ชื่อจริง : ถนอมนวล โอเจริญ ,
นามปากกา :
เว็บไซต์ :
ประวัติการศึกษา
- จบมัธยมศึกษาตอนปลายสายศิลป์ (ม.ศ. ๕) จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
- อักษรศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาเยอรมัน (เกียรตินิยม)
- อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเยอรมัน จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- จบการศึกษาระดับ Zeugnis Uber ein abgeschlossenes Grundstudium in der Angewandten Deutschen Philologie จากมหาวิทยาลัยไฮเดแบร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ประวัติการทำงาน / ผลงาน
          ฝึกอบรมและทำวิจัยด้านภาษาและวรรณคดีเยอรมันที่มหาวิทยาลัยมิวนิกและเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ดูงานด้านการสอนแปลและลามที่มหาวิทยาลัยอินส์บรุคและมหาวิทยาลัยเวียนนา ประเทศออสเตรีย
          ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ระดับ ๙ ประจำสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มีผลงานวิชาการทั้งในรูปบทความ ตำรา และงานแปลเกี่ยวกับวรรณคดีเยอรมันสมัยต่างๆ

     ผลงานศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับฟรันซ์ คาฟคา
คาฟคาและวรรณกรรมเรื่องสั้นขนาดยาว คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๓๐
ฟรันซ์ คาฟคา : ชีวิตและวรรณกรรม สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๓๓
ฟรันซ์ คาฟคา และวรรณกรรมเรื่องเมตามอร์โฟซิส วารสารอักษรศาสตร์ ฉบับที่ ๒ ปีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๑
วิเคราะห์ “จดหมายถึงพ่อ” ของฟรันซ์ คาฟคา หนังสือรวมบทความวิชาการ “บุษบาบรรณฎ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๔๔ ผลงานวรรณกรรมแปล
เมตามอร์โฟซิส จาก Die Verwandlung ของฟรันซ์ คาฟคา ดวงกมลวรรณกรรม ๒๕๓๖
โอ้ว่า...เนยแข็ง จาก Wo kommen die Locher im Kase her? ของควร์ท ทูโคลสกี นิตยสารไรเตอร์ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓๓ 
-  แวร์เธ่อร์ระทม จาก Die Leiden des jungen Werther ของโยฮันน์ โวล์ฟกัง ฟอน เกอเธ่ โครงการ      จัดพิมพ์คบไฟ ๒๕๔๖
-  อัศวินผมทอง จาก Der blonde Eckbert ของลุดวิก ทีค ชุดรวมเรื่องสั้นเยอรมัน สาขาวิชาภาษา             เยอรมัน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๔๖
-  แดนลงทัณฑ์และเรื่องสั้นอื่นๆ ของฟรันซ์ คาฟคา แพรวสำนักพิมพ์ ๒๕๔๖
-  ความงามของบทโศก : บทวิเคราะห์ “แวร์เธ่อร์” ของเกอเธ่ วารสารอักษรศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๔๖
-   ปราสาท จาก Das SchloB ของฟรันซ์ คาฟคา แพรวสำนักพิมพ์ ๒๕๔๗