เงื่อนไข

 

*1 สิทธิ์ / 1 ใบเสร็จ
*เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อ E-Book ผ่าน Naiin.com และผู้ใช้ระบบ Android ที่ซื้อ E-Book ผ่านแอปนายอินทร์ เท่านั้น (ลูกค้าระบบ iOS สามารถสั่งซื้อบน Naiin.com เพื่อรับของพรีเมี่ยม)
*เฉพาะสินค้าประเภท E-Book และเรื่องที่ร่วมรายการเท่านั้น
*โปรโมชั่นของพรีเมี่ยมแก้วมัคพร้อมที่รองแก้ว เมื่อช้อป E-Book นักเขียนบัวบูรพาครบ 500 บาท ตั้งแต่ 1 มี.ค. – 9 เม.ย. 66 หรือจนกว่าของพรีเมี่ยมจะหมด
*โปรโมชั่น รับฟรี ถุงผ้าน้องอินทร์ สีน้ำเงิน เมื่อช้อป E-Book นักเขียนอิสระครบ 300 บาท ตั้งแต่ 1 มี.ค. – 9 เม.ย. 66 หรือจนกว่าของจะหมด
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
*บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*ภาพของพรีเมี่ยมจัดแต่งเพื่อการทำสื่อเท่านั้น
*ขอสงวนสิทธิ์จัดส่งเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น

 

 

ช้อป E-Book  นักเขียนบัวบูรพา ลดพิเศษ 30%  คลิกเลย