Naiin App X Top Spenders จ่ายมาแจกกลับ
ไม่มีกั๊กอยู่แล้ว!

กิจกรรมใช้จ่ายสะสมยอดซื้อ E-Book ผ่านช่องทาง Online ของร้านนายอินทร์ในช่องทางใดช่องทางหนึ่ง คือ Naiin.com หรือ Naiin Application ในช่วงวันที่ 1 - 19 มีนาคม 2566 ผู้ที่มีการสั่งซื้อสะสมสูงสุดลำดับที่ 1-60 และลงทะเบียนรับสิทธิ์จะได้รับของรางวัลอันดับ 1 มูลค่า 180 บาท และอันดับ 2 มูลค่า 100 บาท สำหรับลูกค้าที่เข้ามาซื้อ Book และ E-Book ตามเงื่อนไขที่กำหนด

 

ระยะเวลากิจกรรม : 1 มีนาคม ถึง 19 มีนาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจากกิจกรรมจะมีขึ้นในวันที่ 21 มี.ค. 66 ผ่านช่องทาง Facebook page: ร้านนายอินทร์ เวลา 12.00 น.

ระยะเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ : 21 - 28 มี.ค 66 ในช่องทาง Facebook page: ร้านนายอินทร์ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 21 มี.ค 66 จนถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 28 มี.ค 66

ของรางวัล

     1. บัตรกำนัลดูหนัง Major มูลค่า 180 บาท จำนวน 10 รางวัล

     2. Grab gift voucher มูลค่า 100 บาท จำนวน 50 รางวัล

 

กติกาการรับของรางวัล

    1. ผู้ที่มียอดการสั่งซื้อ E-Book สะสมสูงสุดอันดับ 1-10 ในช่วงเวลาแคมเปญ จะได้รับบัตรกำนัลดูหนัง Major มูลค่า 180 บาท จำนวน 10 รางวัล (จำกัดจำนวน 1 สิทธิต่อลูกค้า 1 user)

    2. ผู้ที่มียอดการสั่งซื้อ E-Book สะสมสูงสุดอันดับ 11-60 ในช่วงเวลาแคมเปญ จะได้รับบัตรกำนัลดูหนัง E-Voucher Grab gift มูลค่า 100 บาท จำนวน 50 รางวัล (จำกัดจำนวน 1 สิทธิต่อลูกค้า 1 user)

    3. การประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจากกิจกรรมจะมีขึ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2566 ผ่านช่องทาง Facebook page: ร้านนายอินทร์ เวลา 12.00 น.

    4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการมอบรางวัลให้กับผู้มีสิทธิที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและลงทะเบียนยืนยันการรับรางวัลแล้วเท่านั้น หากไม่ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าเป็นการสละสิทธิให้กับผู้ร่วมแคมเปญในลำดับถัดไปที่ลงทะเบียนรับรางวัล

    5. เปิดให้ลงทะเบียนรับของรางวัลตั้งเเต่วันที่ 21 - 28 มีนาคม 2566 ในช่องทาง Facebook page: ร้านนายอินทร์ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 21 มีนาคม 2566 จนถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 28 มีนาคม 2566

    6. ของรางวัลทั้งหมดจะทำการจัดส่งผ่านอีเมลและไปรษณีย์ ภายใน 7 - 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป โดยผู้จัดกิจกรรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง

    7. สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ naiin.com

 

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การแจกรางวัลให้กับผู้ที่ทำตามกติกาที่กำหนด และลงทะเบียนในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ที่ไม่ทำตามกติกาที่กำหนดให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • เฉพาะแต่สมาชิกร้านนายอินทร์เท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมแคมเปญได้
  • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีคุณภาพและราคาเทียบเท่า หรือใกล้เคียงกับของรางวัลข้างต้นโดยไม่แจ้งให้ผู้ร่วมแคมเปญทราบล่วงหน้า
  • กรณีมียอดสั่งซื้อสูงสุดเท่ากันทำให้ไม่สามารถเรียงลำดับได้ว่าใครอยู่ลำดับก่อนหลัง ให้ถือเอาผู้ที่สั่งซื้อเร็วที่สุดหรือสั่งซื้อไว้อยู่ก่อนแล้วให้อยู่ในลำดับก่อน
  • พนักงานและครอบครัวของพนักงาน บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครืออมรินทร์ และ/หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดแคมเปญนี้ ไม่มีสิทธิเข้าร่วมแคมเปญ
  • การที่เข้าร่วมแคมเปญให้ถือว่าผู้เข้าร่วมแคมเปญได้ตกลงยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมแคมเปญเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของแคมเปญนี้เท่านั้น
  • บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมแคมเปญไว้จนกว่าการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของแคมเปญนี้จะสิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมแคมเปญที่ไม่ได้รับรางวัลจะถูกทำลายภายในวันที่ 1 เมษายน 2566
  • ของรางวัลไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
  • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด โทร. 02-423-9999 ต่อ 6428