ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขไปกับ Jamsai BOOK FESTIVAL ที่ร้านนายอินทร์ และ naiin.com

 

เพียงซื้อหนังสือจากสำนักพิมพ์ Jamsai / Enter Books / everY / overgraY

ครบ 600 บาท* เลือกรับ 

 

 

- Jamsai NewNormal everY CutleryBox Set 
- JamsaiNewNormaMoreThanLovelCutleryBoxSet
- Jamsai New Normal Enter CutleryBox Set
- Jamsai New Normal JLS Cutlery Box Set

 

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 - 31 ต.ค. 63

ที่ร้านนายอินทร์ที่สาขา (ยกเว้นสาขาสุวรรณภูมิ) และ naiin.com

*เฉพาะหนังสือและสำนักพิมพ์ที่ร่วมรายการ