NAIIN PANN Promotion For You e-book ลด 20%

*เฉพาะหมวดนิยายและหมวดแม่และเด็กในเครืออมรินทร์เท่านั้น

 

ตั้งแต่ 13 - 31 สิงหาคม 2563  

 

 หมวดนิยาย

สำนักพิมพ์ แพรวสำนักพิมพ์ (นิยาย)

สำนักพิมพ์ แพรวสำนักพิมพ์ (นิยายแปล)

สำนักพิมพ์ อรุณ (นิยาย)

สำนักพิมพ์ อรุณ (นิยายแปล)

สำนักพิมพ์ Rose (นิยาย)

สำนักพิมพ์ Rose (นิยายวาย)

 

 หมวดแม่และเด็ก

สำนักพิมพ์ แพรวเพื่อนเด็ก

สำนักพิมพ์ อมรินทร์สุขภาพ

สำนักพิมพ์ Amarin Kids

สำนักพิมพ์ บ้านและสวน