Crazy Sale ยิ่งช้อปยิ่งลด

1-4 เล่ม ลด 50% 5 เล่มขึ้นไป ลด 70%

---------------------- หนังสือร่วมรายการที่ Naiin.com ----------------------

***โปรดอ่านก่อนทำรายการสั่งซื้อทุกครั้ง***

เงื่อนไข

- ที่ Naiin.com เท่านั้น

- เฉพาะหนังสือที่ร่วมรายการเท่านั้น

- สินค้าตามรายการทั้งหมดเป็นสินค้า คัดสภาพ สภาพหนังสือไม่ 100% มีรอยขีดข่วน รอยขอบยับ สีกระดาษเปลี่ยน เนื้อในหนังสืออ่านได้ตามปกติ (เป็นหนังสือสภาพไม่สมบูรณ์ 100% ทุกเล่มทุกรายการ)

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และไม่รับคืนสินค้าสำหรับโปรโมชั่นนี้ ยกเว้น หน้าขาด หน้าหายเท่านั้น!!

- **โปรโมชั่นดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการห่อปกหนังสือทุกกรณี **

***บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

คลิกเพื่อดูรายการหนังสือ