วันแม่ปีนี้ นายอินทร์ใจดีลด 12% ทั้งร้าน

พาคุณแม่มาช้อปให้สะใจ

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 วันเดียวเท่านั้น

แล้วเจอกันที่ร้านนายอินทร์ทุกสาขา *ยกเว้นสาขาสนามบินสุวรรณภูมิ*

**หมายเหตุ โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า