The Craziest Sale Ever ซื้อ 3 จ่าย 1

*จ่ายเฉพาะเล่มที่แพงที่สุด*

(เฉพาะรายการหนังสือที่ร่วมรายการเท่านั้น)

ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2561

***โปรดอ่านก่อนทำรายการสั่งซื้อทุกครั้ง***

เงื่อนไข

- ที Naiin.com เท่านั้น

- เฉพาะหนังสือที่ร่วมรายการเท่านั้น

- สินค้าตามรายการทั้งหมดเป็นสินค้า คัดสภาพ สภาพหนังสือไม่ 100% มีรอยขีดข่วน รอยขอบยับ สีกระดาษเปลี่ยน เนื้อในหนังสืออ่านได้ตามปกติ (เป็นหนังสือสภาพไม่สมบูรณ์ 100% ทุกเล่มทุกรายการ)

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และไม่รับคืนสินค้าสำหรับโปรโมชั่นนี้ ยกเว้น หน้าขาด หน้าหายเท่านั้น!!

**โปรโมชั่นดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการห่อปกหนังสือทุกกรณี **

 

***บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

คลิกที่ลิ๊งค์เพื่อดูรายการหนังสือทั้งหมด

หมวดนิยาย http://bit.ly/2M91xou

หมวดบริหาร จิตวิทยา

http://bit.ly/2OWaS0t

หมวดบ้านและสวน DIY

http://bit.ly/2nrHsL8
หมวดศาสนา สุขภาพ http://bit.ly/2OqsIHT

หมวดท่องเที่ยว

http://bit.ly/2AYQEjO