รายละเอียดโปรโมชั่น
- ซื้อ หนังสือ หรือ eBook ครบ 3 เล่ม ลด 15% จากสำนักพิมพ์ที่ร่วมรายการ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- โปรโมชั่นนี้เฉพาะที่ www.naiin.com และ App NaiinPann (Android) และในช่วงวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น
- วันนี้ - 10 กุมภาพันธ์ 2559