รายละเอียดโปรโมชั่น
- ซื้อ eBook นิยายรักจากสำนักพิมพ์อรุณ สำนักพิมพ์ลูกองุ่น สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
ครบ 2 เล่มขึ้นไป ลดสูงสุด 35%
ครบ 4 เล่มขึ้นไป ลดสูงสุด 40%
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- โปรโมชั่นนี้เฉพาะที่ www.naiin.com และ App NaiinPann (Android) และในช่วงวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น
- วันนี้ – 15 มกราคม 2559