รายละเอียดเงื่อนไขโปรโมชั่น

- หนังสือสำนักพิมพ์ที่ร่วมรายการ ลดทันที 15% (สำนักพิมพ์ที่ร่วมรายการได้แก่ ห้องสมุดดอตคอม, แจ่มใส, ไลต์ ออฟ เลิฟ, เขียนฝัน, แสนรัก, สถาพร, พิมพ์คำ, ดวงตะวัน, Smart Book, น้ำพุ)
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- โปรโมชั่นนี้เฉพาะการสั่งซื้อผ่าน www.naiin.com โทรศัพท์ 02-423-9999 กด 4, 02-423-9998, facebook.com หรือ Line /naiinfanclub เท่านั้น

- ระยะเวลาวันที่ 10 - 16 ตุลาคม 2558
หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์ติดต่อ 02-423-9999 กด 4 หรือ
02-423-9998