ซื้อสินค้าที่ www.naiin.com และชำระเงินด้วย AIS mPAY MasterCard
ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป รับเงินคืน 100 บาท

เงื่อนไข
สงวนสิทธิ์เฉพาะรายการในระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2557 เท่านั้น
สงวนสิทธิ์ 1 หมายเลขโทรศัพท์ ต่อ 1 สิทธิ์ในการรับเงินคืน

เงิน 100 บาทจะคืนเข้ากระเป๋า mPAY (mCASH) ภายใน 15 พฤศจิกายน 2557

ระยะเวลา
1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2557