My King ในหลวงของเรา

หนังสือและภาพยนตร์สารคดีแห่งอัครผลงานพระอัจฉริยภาพ “My King ในหลวงของเรา” ครั้งแรก และ ครั้งเดียว กับ สุดยอดผลงานอลังการ “My King” ในหลวงของเรา ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 85 พรรษา โดยความร่วมมือจากบริษัท เอสทีจี มัลติมีเดีย จำกัด ร่วมกับ แนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ประเทศสหรัฐอเมริกา, บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

โดยการจัดทำสารคดี “ในหลวงของเรา My King” ครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ

1. ส่วนงานของสารคดีเทิดพระเกียรติ “ในหลวงของเรา My King” ในรูปแบบ DVD ความยาว 120 นาที เนื้อหาของสารคดีมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นปรัชญาแห่งการใช้ชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง ผ่านพระราชประวัติและเรื่องราวจากพระราชกรณียกิจ ที่สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพ พระวิริยะอุตสาหะ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยทั้งประเทศ ตลอดจนเด็กและ เยาวชนชาวไทย ได้น้อมรับและนำมาใช้เป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตต่อไป โดยสารคดีเทิดพระเกียรติ “ในหลวงของเรา My King”  จะมีการเผยแพร่ผ่านสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย 9 สถานี และเผยแพร่ไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก ผ่านช่องของ National Geographic

2. การจัดทำหนังสือเทิดพระเกียรติ “ในหลวงของเรา My King”  ซึ่งจะมีเนื้อหาสอดคล้องกับสารคดีที่ได้นำเสนอ แบ่งเป็น 9 บทตามพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 9 ด้าน คือ 1- ด้านธรรมชาติ 2- ด้านคนตรี 3- ด้านการถ่ายภาพ 4- ด้านศิลปกรรม ภาษาและวัฒนธรรม 5- ด้านกีฬา 6- ด้านศาสนา ในฐานะองค์ศาสนูปถัมภกของทุกศาสนา 7- ด้านการเป็นนักประดิษฐ์ 8- ด้านการเป็นนักพัฒนาการศึกษา 9- ด้านการเป็นพระมหากษัตริย์เพื่อรอยยิ้มของประชาชน พร้อมบทความจาก 66 นักเขียน ซึ่งนำเสนอวิธีตามหลักการที่ได้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

3. การจัดทำโครงการ “ยิ้มเพื่อพ่อ” เป็นการหารายได้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคปากแหว่งเพดานโหว่ รวมถึงสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อใช้ในกิจกรรมจำเป็นด้านต่างๆ ในการนี้ บริษัท เอสทีจี มัลติมีเดีย จำกัด ได้มอบสื่อการเรียนรู้ มูลค่า 5 ล้านบาท ให้แก่มูลนิธิฯ เพื่อนำไปใช้พัฒนาด้านการศึกษาต่อไป  

จำนวน :

1

999.00 บาท

949.05 บาท

"คุณประหยัดไป 49.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 37 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : My King ในหลวงของเรา

หนังสือและภาพยนตร์สารคดีแห่งอัครผลงานพระอัจฉริยภาพ “My King ในหลวงของเรา” ครั้งแรก และ ครั้งเดียว กับ สุดยอดผลงานอลังการ “My King” ในหลวงของเรา ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 85 พรรษา โดยความร่วมมือจากบริษัท เอสทีจี มัลติมีเดีย จำกัด ร่วมกับ แนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ประเทศสหรัฐอเมริกา, บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

โดยการจัดทำสารคดี “ในหลวงของเรา My King” ครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ

1. ส่วนงานของสารคดีเทิดพระเกียรติ “ในหลวงของเรา My King” ในรูปแบบ DVD ความยาว 120 นาที เนื้อหาของสารคดีมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นปรัชญาแห่งการใช้ชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง ผ่านพระราชประวัติและเรื่องราวจากพระราชกรณียกิจ ที่สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพ พระวิริยะอุตสาหะ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยทั้งประเทศ ตลอดจนเด็กและ เยาวชนชาวไทย ได้น้อมรับและนำมาใช้เป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตต่อไป โดยสารคดีเทิดพระเกียรติ “ในหลวงของเรา My King”  จะมีการเผยแพร่ผ่านสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย 9 สถานี และเผยแพร่ไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก ผ่านช่องของ National Geographic

2. การจัดทำหนังสือเทิดพระเกียรติ “ในหลวงของเรา My King”  ซึ่งจะมีเนื้อหาสอดคล้องกับสารคดีที่ได้นำเสนอ แบ่งเป็น 9 บทตามพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 9 ด้าน คือ 1- ด้านธรรมชาติ 2- ด้านคนตรี 3- ด้านการถ่ายภาพ 4- ด้านศิลปกรรม ภาษาและวัฒนธรรม 5- ด้านกีฬา 6- ด้านศาสนา ในฐานะองค์ศาสนูปถัมภกของทุกศาสนา 7- ด้านการเป็นนักประดิษฐ์ 8- ด้านการเป็นนักพัฒนาการศึกษา 9- ด้านการเป็นพระมหากษัตริย์เพื่อรอยยิ้มของประชาชน พร้อมบทความจาก 66 นักเขียน ซึ่งนำเสนอวิธีตามหลักการที่ได้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

3. การจัดทำโครงการ “ยิ้มเพื่อพ่อ” เป็นการหารายได้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคปากแหว่งเพดานโหว่ รวมถึงสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อใช้ในกิจกรรมจำเป็นด้านต่างๆ ในการนี้ บริษัท เอสทีจี มัลติมีเดีย จำกัด ได้มอบสื่อการเรียนรู้ มูลค่า 5 ล้านบาท ให้แก่มูลนิธิฯ เพื่อนำไปใช้พัฒนาด้านการศึกษาต่อไป  ข้อมูลเพิ่มเติม : My King ในหลวงของเรา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : My King ในหลวงของเรา ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว