Windows 7 Notebooks & Ultrabook

หนังสือเล่มนี้จะแนะนำวิธีใช้และขั้นตอนต่างๆ เอาไว้ ด้วยเนื้อหาที่กระชับ ตรงประเด็น เฉพาะที่จำเป็นสำหรับมือใหม่ โดยอธิบายตั้งแต่วิธีเปิด/ปิดเครื่องอย่างถูกวิธี, เข้าใช้งาน Windows 7, ปรับแต่งตั้งค่าด้านต่างๆ, ท่องเว็บ, เข้าสังคม Facebook/Twitter, รับ-ส่งอีเมล์, ถ้าจะพกพาไปใช้นอกสถานที่ก็ควรเรียนรู้เรื่องการใช้งานให้ประหยัดแบตเตอรีด้วย

จำนวน :

1

219.00 บาท

208.05 บาท

"คุณประหยัดไป 10.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : Windows 7 Notebooks & Ultrabook


รายละเอียด : Windows 7 Notebooks & Ultrabook

หนังสือเล่มนี้จะแนะนำวิธีใช้และขั้นตอนต่างๆ เอาไว้ ด้วยเนื้อหาที่กระชับ ตรงประเด็น เฉพาะที่จำเป็นสำหรับมือใหม่ โดยอธิบายตั้งแต่วิธีเปิด/ปิดเครื่องอย่างถูกวิธี, เข้าใช้งาน Windows 7, ปรับแต่งตั้งค่าด้านต่างๆ, ท่องเว็บ, เข้าสังคม Facebook/Twitter, รับ-ส่งอีเมล์, ถ้าจะพกพาไปใช้นอกสถานที่ก็ควรเรียนรู้เรื่องการใช้งานให้ประหยัดแบตเตอรีด้วย

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
1 รีวิว