เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 1

ให้ผู้เรียนสามารถถ่ายโยงความรู้ที่ได้ไปยังสิ่งต่างๆ
ที่อยู่รอบตัวโดยเริ่มจากการแนะนำให้รู้จักภูมิหลังเคมีอินทรีย์
โครงสร้างและการวิเคราะห์โครงสร้างด้วยสเปกโทรสโกปีด้าน
นิวเคลียร์แมกเนติกเรโวแนนซ์ อินฟาเรด และแมสสเปกโทรเมทรี
นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงชนิดของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์พร้อมทั้ง
บทบาทของเกรดและเบสในขณะเกิดปฏิกิริยาไว้ด้วย ในส่วนรายละเอียด
ของสารอินทรีย์แต่ละชนิด มีการนำเสนอแบบใหม่ โดยใช้
กลไกการเกิดปฏิกิริยามาอธิบาย และเนื้อหาอีกส่วนหนึ่งยังได้กล่าว
ถึงสารประกอบโลหอินทรีย์ไว้ด้วย

จำนวน :

1

395.00 บาท

375.25 บาท

"คุณประหยัดไป 19.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 15 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 1

ให้ผู้เรียนสามารถถ่ายโยงความรู้ที่ได้ไปยังสิ่งต่างๆ
ที่อยู่รอบตัวโดยเริ่มจากการแนะนำให้รู้จักภูมิหลังเคมีอินทรีย์
โครงสร้างและการวิเคราะห์โครงสร้างด้วยสเปกโทรสโกปีด้าน
นิวเคลียร์แมกเนติกเรโวแนนซ์ อินฟาเรด และแมสสเปกโทรเมทรี
นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงชนิดของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์พร้อมทั้ง
บทบาทของเกรดและเบสในขณะเกิดปฏิกิริยาไว้ด้วย ในส่วนรายละเอียด
ของสารอินทรีย์แต่ละชนิด มีการนำเสนอแบบใหม่ โดยใช้
กลไกการเกิดปฏิกิริยามาอธิบาย และเนื้อหาอีกส่วนหนึ่งยังได้กล่าว
ถึงสารประกอบโลหอินทรีย์ไว้ด้วย



ข้อมูลเพิ่มเติม : เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 1

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 1 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว