332.50 บาท

350.00 บาท
350.00 บาท
ประหยัด 17.50 บาท (5.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 39 แต้ม

จำนวน :

1

จำนวนหน้า
272 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาด
14.4 x 21 x 1.6 CM
น้ำหนัก
0.34 KG
บาร์โค้ด
9786165867306

รายละเอียด : พระสไตล์ การทรงสอนประวัติศาสตร์

พระสไตล์ การทรงสอนประวัติศาสตร์

ช่วงเวลานี้ ชีวิตคือการถูกล็อค โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์เกษียณ
เพราะติดโรคง่าย จึงได้แต่อ่านหนังสือ เขียนหนังสือ เขียนรูป และหาต้นไม้ดอกไม้มาปลูก
จนใครๆ ว่าบ้านข้าพเจ้าไม่ใช่แค่สวนสมรม แต่เป็นสวมมหาสมรม
ในแง่การสอนวิชาประวัติศาสตร์ในกองประวัติศาสตร์ของเรา มีทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก
ยิ่งสอนวิชาบังคับยิ่งเครียด กลัวจะไม่น่าสนใจ ไม่มีประโยชน์
ประวัติศาสตร์ในที่นี้ คือความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของโลก ของประเทศ ท้องถิ่น และบุคคล
เริ่มต้นด้วยสภาพธรรมชาติของโลก ของจักรวาล
ต่อมาเป็นเรื่องของสังคมวัฒนธรรม ซึ่งเป็นส่วนที่ควบคุมความเป็นไป
ของความเป็นอยู่ของคน การตัดสินใจของคนที่เป็นผู้นำ
ซึ่งบางทีก็มามีอิทธิพลต่อบุคคลทั่วไป เพิ่มพูนความรู้ในวิชาการอย่างไม่น่าเชื่อ
เรื่องทุกเรื่องมีประวัติ จะยกตัวอย่างที่เพิ่งประสบมาคือ
ไม่กี่วันนี้กรมวิชาการเกษตรให้หนังสือมาเล่มหนึ่งชื่อกล้วยโบราณพื้นบ้านภาคใต้
เมื่อสี่ปีกว่ามานี้ข้าพเจ้าได้ไปที่สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เห็นเอกสารที่ข้าราชการปัตตานีและยะลาถวายกล้วยปักษ์ใต้
แต่พระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศวร์
ข้าพเจ้าสนใจจึงขอให้เจ้าหน้าที่เกษตรหามาปลูกไว้ที่ศูนย์ศึกาาการพัฒนาพิกุลทอง
ที่จังหวัดนราธิวาส ให้ประชาชนที่สนใจได้ศึกษา
กรมวิชาการเกษตรได้ทำหนังสือกล้วยโบราณ พื้นบ้านภาคใต้

ส่วนหนึ่งของพระราชนิพนธ์ "คำนิยม" ใน พลเอกหญิง ศ.เกียรติคุณ
ดร.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


สารบัญ : พระสไตล์ การทรงสอนประวัติศาสตร์

  • บทที่ ๑ บทนำ
  • บทที่ ๒ ปรัชญาการศึกษา ๔๑ ปี : พระราชทานการทรงสอนให้ผู้เรียนมีความสุข
  • บทที่ ๓ ๔๑ ปี ทูลกระหม่อมอาจารย์ : ตามเสด็จฯ ทัศนศึกษาและเข้าใจโลกกว้าง
  • บทที่ ๔ ๔๑ ปี ทูลกระหม่อมอาจารย์ : ทหารกับการพัฒนาประเทศ
  • บทที่ ๕ ๔๑ ปี ทูลกระหม่อมอาจารย์ : การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  • บทที่ ๖ ๔๑ ปี ทูลกระหม่อมอาจารย์ : พระราชภารกิจด้านการให้บริการทางวิชาการ
  • บทที่ ๗ ๔๑ ปี ทูลกระหม่อมอาจารย์ : พระราชภารกิจด้านการวิจัยและการรวบรวมจัดเก็บหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยจากต่างประเทศ
  • บทที่ ๘ โครงการวิจัยและการสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติ ๔๐ ปี ทูลกระหม่อมอาจารย์ เรื่อง ๗o ปี ไทยกับสงครามเกาหลีและ ๔๑ ปี ทูลกระหม่อมอาจารย์ เรื่อง ๕๔ ปี การก่อตั้ง "อาเซียน' และปฏิกิริยาจากโลกมหาอำนาจและเพื่อนบ้าน:มุมมองจากเอกสารหอจดหมายเหตุต่างประเทศและนักวิชาการอาวุโส
  • บทที่ ๙ ๔๑ ปี ทูลกระหม่อมอาจารย์ : ปรัชญาการทรงสอนศาสตร์ความมั่นคงใน ๔ ทศวรรษ
  • บทที่ ๑๐ บทสรุป

รีวิว


5.0
1 รีวิว
 • 5
  100 %
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
loading